Nabízím volnou kapacitu pro vedení finančního účetnictví a daňové služby pro právnickou osobu.
Možnost zpracovávat účetnictví i ve vaší společnosti v rozsahu 1-2 dny v týdnu (preferenční lokalita Praha 4, Praha - jihozápad, jihovýchod ).
U externího, online zpracování účetnictví lokalita není rozhodující.
Pro podrobnější informace mne prosím kontaktujte.