Různé přechody, zvýraznění, podtržení a animované ikonky v CSS:
CSSFX - Beautifully simple click-to-copy CSS effects

Po kliknutí se to dá rovnou zkopírovat pro vlastní použití.