logo
12.04.2019 17:33
1
Ahoj všem,
kdo a jak zodpovídá za případný úraz na houpačce apod. na uzavřené zahradě přiléhající k velkému bytovému domu? Pozemek je oplocený, vchody se stále zamykají, neměl by tedy být přístupný nikomu cizímu.

Existují dvě společenství vlastníků bytů, pozemek zahrady má ale zčásti odlišný okruh spoluvlastníků (celkem cca 150 lidí). Společenství mají ve stanovách, že ve spolupráci zajišťují údržbu pozemku zahrady. Na zahradě je několik starých chátrajících prolézaček, skluzavka, kolotoč apod. SVJ je jediný subjekt který reálně funguje, vlastníci pozemku žádné těleso netvoří.

Stávající vedení SVJ se herní prvky zdráhají opravovat nebo instalovat nové s tím, že by pak nesli odpovědnost za jakýkoliv úraz na nich a že všechno musí být podle norem a s ročními revizemi atd., protože prý když tam můžou chodit i návštěvy (a ne jen přímo rodinní příslušníci) majitelů bytů a nájemníků, tak to má statut veřejného prostranství a veřejného hřiště.

1) je to skutečně veřejný prostor? Tak jako třeba zahrádka restaurace? Dle mého by se na to mělo nahlížet podobně, jako by to byla uzavřená zahrada rodinného domku.

2) za jaké škody (finančně a trestněprávně) odpovídají spolumajitelé pozemku, členové výboru SVJ (dejme tomu, že by se lépe formalizovalo pověření ke správě) a jak se z nich mohou vyvázat? Revize, pojištění, ...
Předpokládám, že vlastník pozemku/provozovatel houpačky nenese univerzální odpovědnost, za úrazy "z blbosti", že třeba dítě spadne, protože si blbě sedlo, nýbrž jen když se s ním utrhne a podobně. Je to tak? A hraje v tom nějakou roli, jestli se to považuje za veřejné prostranství, nebo ne?


Máte prosím někdo fundovaný názor nebo zkušenosti?
Díky..

Co se právě děje na Webtrhu?

12.04.2019 19:45
2
Veřejné prostranství je vše veřejně přístupné jako neoplocený pozemek. Otázkou je co je oplocený pozemek s nezamknutým vstupem. Pokud hračky nevyhovují měly by se odstranit a za úrazy způsobené vadným stavem odpovídá vlastník, který by měl být na druhou stranu proti tomu pojištěn.
12.04.2019 20:45
3
Veřejné prostranství není vše veřejně přístupné jako neoplocený pozemek, veřejné prostranství určuje obec podle využití (park atd) v územním plánu. To že je pozemek přístupný, nebo dokonce neoplocený z něho veřejné prostranství nedělá.
12.04.2019 21:21
4
Nechci se hádat, ale definice ministerstva:
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. se v § 7 odst. 2 uvádí: „Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Je třeba si uvědomit, že nejde o vydlážděnou plochu, ale především o parky, veřejnou zeleň obecně, a další veřejná prostranství, která svými parametry splňují požadavky citované vyhlášky. Účelem takto stanovených ploch je zajistit nejen dostatek zeleně, ale i dostatek ploch pro společenské aktivity obce (shromažďování, dětská hřiště, odpočívadla apod.).

Veřejným prostranstvím je i pruh trávy mezi ulicí a plotem a věř mi to opravdu územní plán opravdu neřeší.
12.04.2019 22:00
5
Já ten zákon znám, sám mám neoplocený pozemek, podle soudu je hlavní ta část "sloužící obecnému užívání".