Nakupni-portal.cz k prodeji s kompletním sortimentem a systémem automatického balení a odesílání zákazníkům. Řešíte pouze komunikaci se zákazníkem a fakturace. Celkem 19 tisíc položek s popisky, obrázky a technickým popisem. E-shop je plně funkční na skvělé doméně, lze jej provozovat z domova bez skladu a personálu. Termín převodu 29.3.2019. Diskuse o ceně možná. Všechna práva a doménu převedeme. Případné služby spojené s převodem zajistíme.