Poptáváme vytvoření webové aplikace, která umožní připojení na WSDP katastru nemovitostí. Po zadání údajů vytvoří propojení na službu WSDP a zobrazí odpověď ve formátu XML.

ČÚZK - Webové služby dálkového přístupu

ČÚZK - Webové služby DP na zkoušku

zajímá nás především funkce List vlastnictví a Přehled vlastnictví.