BohemiaBeer.cz - prodej výborně zapamatovatelné a významově velmi výstižné domény (brandu).

Alternativa ke slovnímu spojení Czech beer, ideální jako registrovaná ochranná známka nebo trademark Bohemia Beer (tm).

- Kupující obdrží daňový doklad (fakturu), kdy k finální ceně bude připočítáno 21% DPH.