VirtuOffice.cz - prodej výborně zapamatovatelné a významově velmi výstižné domény v oboru virtuálních kanceláří a sídel firem.

- Kupující obdrží daňový doklad (fakturu), kdy k finální ceně bude připočítáno 21% DPH.