Podmínka je 3 dny v týdnu v Praze a 2 dny home office.

Juniorní role:

Klíčové požadavky:
Provádí zadané manuální funkční testy dle předem připravených testovacích scénářů
Připravuje testovací data dle předem připravených postupů
Zaznamenává výsledky testů a zadává případné nalezené chyby
Postupuje dle interních postupů a pravidel"


Kvalifikační požadavky:
Základní povědomí o testování SW a znalost pojmů spojených s touto oblastí (Uživatelský požadavek, testovací scénář, chyba,.. )
Po krátkém zapracování schopnost ovládat testované aplikace
Praxe s testováním alespoň 0,5roku
Znalost MS Excel, MS Word

Seniorní role:

Klíčové požadavky:
Provádí zadané manuální funkční testy dle předem připravených testovacích scénářů
Připravuje testovací data
Zaznamenává výsledky testů a zadává případné nalezené chyby
Postupuje dle interních postupů a pravidel
Připomínkuje analytickou dokumentaci z pohledu testů
Provádí test analýzu a navrhuje testovací scénáře (identifikuje potřeby testovacích dat, identifikuje možná rizika, odhaduje pracnost provedení testů..)
Formalizuje návrh testů v dohodnutém nástroji a požadované míře detailu
Reviduje návrh testů ostatních Test analytiků

Kvalifikační požadavky:
Praktická zkušenost s testováním IT systému alespoň 2 roky, z toho alespoň 1 rok zkušenost s test analýzou
Základní znalost architektury Enterprise systémů a nejčastějších příčin chyb
Zkušenost s nástroji na podporu testování
Základní znalost testovací metodiky (UseCase, Test requirement, testovací scénáře, E2E proces,..)
Po krátkém zapracování schopnost ovládat testované aplikace
Znalost SQL (základní), schopnost číst datové modely
Znalost MS Excel, MS WordV případě zájmu, prosím o zaslání Vašeho CV na email krpata@netvoice.cz

Děkuji
S pozdravem