Wildcard HTTPS certifikát zdarma ku každej doméne
Zobrazují se odpovědi 1 až 9 z 9

Dan z nemovitosti

 1. Zdravím, prosím o radu :)
  Letos jsme koupili pozemek 633m2 v katastru je vedený jako orná půda, dle územního plánu obce se jedná o stavební pozemek.

  Při podání přiznání (roční platba daně) si nejsem jistý jestli se řídit katastrem a nebo územním plánem, když tam vyplním ornou půdu tak výsledná daň činí 36 kč, což se mi zdá divně málo :)

  jedná-li se o pozemek, vyberte jedno písmeno, příslušející druhu pozemku evidovanému v katastru nemovitostí. Výjimku tvoří pozemky druhu F – stavební pozemek (je to nezastavěný pozemek, určený k zastavění zdanitelnou stavbou na základě ohlášení, stavebního povolení nebo prováděné na základě certifikátu autorizovaného inspektora či veřejnoprávní smlouvy) a pozemek druhu X a Y - zpevněné plochy pozemků.
  Jedná-li se o zpevněnou plochu pozemku užívanou k podnikání nebo v souvislosti s ním, vyberte písmeno odpovídající jejímu využití.
  Pozemky:
  A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
  B - trvalý travní porost, dřívější označení louka a pastvina
  C - hospodářský les. Zdanění nepodléhají lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Údaj o zařazení lesního pozemku do kategorie hospodářský les a do souborů lesních typů se vede v lesním hospodářském plánu.
  D - rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, do jehož působnosti spadá vodní hospodářství. Jiné pozemky vodních ploch nejsou předmětem daně z pozemků.
  E - zastavěná plocha a nádvoří
  F - stavební pozemek - pouze pro účely daně z nemovitých věcí se jedná o pozemky uvedené v § 6 odst. 3 zákona. Pod tímto druhem pozemku bude pozemek zařazen až do doby, než se zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
  G - ostatní plocha
  Zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním:
  X - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
  Y - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní druhy podnikání

  2011
  Vyberte druh pozemku, který je evidován u pozemku v katastru nemovitostí. Výjimku tvoří pozemky druhu F – stavební pozemek - je to nezastavěný pozemek, určený k zastavění nemovitou stavbou na základě ohlášení, stavebního povolení nebo prováděné na základě certifikátu autorizovaného inspektora či veřejnoprávní smlouvy.
  Druh pozemku A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
  Druh pozemku B - trvalý travní porost, dřívější označení louka a pastvina
  Druh pozemku C - hospodářský les. Zdanění nepodléhají lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Údaj o zařazení lesního pozemku do kategorie hospodářský les a do souborů lesních typů se vede v lesním hospodářském plánu.
  Druh pozemku D - rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, do jehož působnosti spadá vodní hospodářství. Jiné pozemky vodních ploch nejsou předmětem daně z pozemků.
  Druh pozemku E - zastavěná plocha a nádvoří
  Druh pozemku F - stavební pozemek - pouze pro účely daně z nemovitostí se jedná o pozemky uvedené v § 6 odst. 3 zákona. Pod tímto druhem pozemku bude pozemek zařazen až do doby, než se stavba stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení, nebo stavební povolení pozbude platnosti.
  Druh pozemku G - ostatní plocha.

 2. Co se právě děje na Webtrhu?
 3. Pokud jste to koupili letos a nebyli jste už k 1.1. majiteli v katastru, tak byste měli stejně podávat přiznání až příští rok.
  Naposledy upravil ramix : 24.01.2019 v 19:32

 4. Rozhoduje územní plán.

 5. Citace Původně odeslal marat Zobrazit příspěvek
  Rozhoduje územní plán.
  No to není pravda. Značení ploch v územním plánu je odlišné od značení ploch v katastru nemovitostí tzn. v územním plánu to může být označeno jako plocha, kde lze provést výstavbu daného typu a současně to v katastru může být vedeno jako orná půda. Záleží jaký typ výstavby je v daném pásmu / ploše územního plánu povolen. Dále územní plán je souhrn opatření do budoucna tzn. klidně to nyní může být orná půda, ale dokud nebude započato se změnou druhu pozemku na stavební, tak je to zkrátka orná půda. To co je zapsáno v katastru je platné do té doby, dokud nedojde ke změně. Pokud je tedy pozemek po většinu rozhodného období tj. minulého roku veden jako orná půda, je nutné zaplatit daň jako za ornou a naopak.

  Daňově přiznání, když k nabytí pozemku došlo letos, je nutné podat nejpozději do konce ledna 2020. Za minulý rok platí daň původní majitel.

  Ještě dodám, že na změny územního plánu není právní nárok. Kdyby tedy došlo k opačnému případu, kdy je pozemek evidován v katastru jako stavební, ale územní plán na tomto pozemku stavby zakazuje, musíte se zaplatit daň z nemovitosti ze stavebního pozemku i když obec / stavební úřad na tomto pozemku již stavbu nepovolí z důvodu změny v územním plánu. V tomto případě Marat nejspíše myslel, že rozhoduje územní plán.

 6. Citace Původně odeslal Dominik94 Zobrazit příspěvek
  Zdravím, prosím o radu :)
  Letos jsme koupili pozemek 633m2 v katastru je vedený jako orná půda, dle územního plánu obce se jedná o stavební pozemek.

  Při podání přiznání (roční platba daně) si nejsem jistý jestli se řídit katastrem a nebo územním plánem, když tam vyplním ornou půdu tak výsledná daň činí 36 kč, což se mi zdá divně málo :)
  Záleží co znamená, že jste "letos koupili"...Pokud byl navrh na vklad podany do katastru nemovitosti do konce 2018 a nebylo o nem do konce roku rozhodnuto a k rozhodnuti doslo ted v lednu, tak je situace jina -) do konce tretiho mesice po lednu musite podat priznani k dani z nemovitých věci.

 7. Citace Původně odeslal Elus Zobrazit příspěvek
  Záleží co znamená, že jste "letos koupili"...Pokud byl navrh na vklad podany do katastru nemovitosti do konce 2018 a nebylo o nem do konce roku rozhodnuto a k rozhodnuti doslo ted v lednu, tak je situace jina -) do konce tretiho mesice po lednu musite podat priznani k dani z nemovitých věci.
  To je nějaká novinka? Prosím o citaci zdroje nebo zákona. Nejsem si vědom novely.

  Daň z nemovitosti se platí na rok dopředu tzn. na rok 2018 platí původní majitel. Daňové přiznání se nepodává do 3 měsíců od koupě, ale do konce ledna následujicího roku ve kterém byla nemovitost zakoupnena / změněna. Pravděpodobně došlo k záměně Daně z nemovitosti a Daně z nabytí nemovitých věcí v minulosti Daně z převodu nemovitosti, kterou dříve platil prodávající a nyní ji platí kupující.

 8. Citace Původně odeslal Spouter Zobrazit příspěvek
  To je nějaká novinka? Prosím o citaci zdroje nebo zákona. Nejsem si vědom novely.

  Daň z nemovitosti se platí na rok dopředu tzn. na rok 2018 platí původní majitel. Daňové přiznání se nepodává do 3 měsíců od koupě, ale do konce ledna následujicího roku ve kterém byla nemovitost zakoupnena / změněna. Pravděpodobně došlo k záměně Daně z nemovitosti a Daně z nabytí nemovitých věcí v minulosti Daně z převodu nemovitosti, kterou dříve platil prodávající a nyní ji platí kupující.
  Pletete si dan z nabytí a dan z držby nemovitosti

 9. Citace Původně odeslal Spouter Zobrazit příspěvek
  To je nějaká novinka? Prosím o citaci zdroje nebo zákona. Nejsem si vědom novely.

  Daň z nemovitosti se platí na rok dopředu tzn. na rok 2018 platí původní majitel. Daňové přiznání se nepodává do 3 měsíců od koupě, ale do konce ledna následujicího roku ve kterém byla nemovitost zakoupnena / změněna. Pravděpodobně došlo k záměně Daně z nemovitosti a Daně z nabytí nemovitých věcí v minulosti Daně z převodu nemovitosti, kterou dříve platil prodávající a nyní ji platí kupující.
  Není to žádná novinka, a daň z nabytí si s tím samozřejmě nepletu. Koukněte na §13a (11). Je to sice specifická situace ale vzhledem k formulaci dotazu mohla nastat..

 10. Citace Původně odeslal marat Zobrazit příspěvek
  Rozhoduje územní plán.
  To jako, že když mám pole a město tam umožní výstavbu RD, tak by se mi zvedla daň? Asi bych neřekl

Hostujeme u Server powered by TELE3