Tipař ve financích
Zobrazují se odpovědi 1 až 1 z 1

Prodej aukčního portál nemovitostí s doménou e-AukceNemovitosti.cz

Přátelská zpráva
Loading...
Vyvolávací cena: 35 000  Kč
Historie příhozů: Žádné příhozy
 1. Prodám aukční portál nemovitostí s doménou www.e-aukcenemovitosti.cz. Vhodné jako hlavní, nebo doplňková služba pro realitní kanceláře. Systém lze využít jako službu realitních kanceláří pro své klienty v oblasti zprostředkování prodeje nemovitosti formou najití kupujícího prostřednictvím volné soutěže o nejvýhodnější nabídku ceny vedoucí k následnému uzavřením kupní smlouvy s vítězem.
  Nebo jako systém, který využívají sami jednotliví majitelé nemovitostí jako vyhlašovatelé aukce a provozovatel aukce pak následně účtuje svoji provizi za úspěšně uskutečněnou aukci.

  Základní pravidla:
   Elektronická aukce probíhá formou tzv. Anglické dražby. To je otevřená aukce se zvyšující se cenou. Zájemci činí své maximální nabídky kupní ceny jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí. Zájemce nabízenou částkou vyjadřuje, jakou cenu je ochoten za specifikovaný předmět aukce zaplatit. V průběhu aukce je Uživatelům známa aktuální nejvyšší anonymně podaná nabídková cena, informace o překročení limitní ceny, cena "Kup teď" (pokud je zadána), anonymní historie všech podaných nabídek, pořadí a výše vaši poslední učiněné nabídky. Detail předmětu aukce je nabízen formou zadání parametrů předmětu aukce přímo v systému a je zobrazován všem uživatelům internetu. Uživatel může podat libovolné množství nabídek, přičemž platná je vždy nabídka poslední. Podané nabídky musí být vždy vyšší, než je poslední nejvyšší podaná nabídka. Podané nabídky jsou po celou dobu aukce závazné, uživateli tedy není umožněno podat nabídku v hodnotě 0,- Kč a odstoupit od aukce.
   Aukce jsou vypisovány průběžně na základě zadání Vyhlašovatele.
  Aukce začíná dnem a časem uvedeným Vyhlašovatelem v zadání aukce.
   Dobu trvání aukce si volí Vyhlašovatel v rozmezí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dní.
  Aukce končí po uplynutí doby trvání aukce.
  U každé běžící aukce je v aplikaci zavedena tzv. ochranná lhůta, nastavená Organizátorem na jednu minutu. V případě nabídky podané v poslední minutě aukce, aukce se automaticky prodlužuje o 3 minuty a to i opakovaně. V momentě, kdy po dobu jednoho intervalu ochranné lhůty nebude podána žádná nabídka, bude aukce řádně ukončena. Ochranná lhůta slouží k možnosti reagování Zájemců na nabídku podanou těsně před uplynutím plánovaného termínu ukončení aukce.
   Konkrétní popis nemovitosti, vyhlašovací cena, limitní cena popř. cena Kup teď jsou uvedeny v Zadání aukce.
   Každému přihlášenému Uživateli jsou v jeho uživatelském účtu zobrazovány všechny aktuálně vypsané aukce, aukce do kterých podal nabídku, aukce které vyhlásil, uživatelské údaje které zadal při registraci.
   Nabídkovou cenu lze zadat pouze vyšší, než je nejnižší možné podání
   Zájemci mají možnost si předmět aukce před podáváním nabídek prohlédnout. Kontakt na osobu zajišťující prohlídku najdete v zadání aukce.
   Po ukončení aukce je vítěz a vyhlašovatel aukce informován Provozovatelem prostřednictvím e-mailu. Ostatní zájemci v aukci si mohou informaci o vítězné nabídce a pořadí své nabídky vyhledat v prostředí aplikace ve svém uživatelském účtu "Moje nabídky". Informace o vítězi je zobrazen pouze vyhlašovateli aukce.
   Uživatelé mohou v průběhu aukce svou nabídku měnit (a to pouze navyšovat podáním další nabídky).
   Zájemci není umožněno stornovat svoji již podanou nabídku a odstoupit tak od aukce. Podané nabídky jsou vždy závazné.
   Za konečnou nabídku je považována nabídka uložená v systému v okamžiku ukončení aukce, tj. nabídka, kterou Zájemce podal jako poslední.
   Systém umožňuje Vyhlašovateli aukce nabízet alternativně předmět aukce také prostřednictvím aukční nabídky s volbou Kup Teď.
   Vyhlašovateli není umožněno stornovat svoji vypsanou aukci.
   Po uplynutí termínu podání nabídek dojde k automatickému vyhodnocení aukce a ke stanovení pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny sestupně.
   Vítězem aukce se stává Zájemce, jehož nabídka je po ukončení aukce první v pořadí tzn. podá nejvyšší nabídku, nebo přijme návrh ceny v režimu KUP TEĎ.
   V případě rovnosti cen více Zájemců se vítěznou nabídkou stává nabídka podaná dříve. Rozhodující je čas serveru, který je zobrazován v softwarové aplikaci.
   Vítěz aukce se zavazuje uzavřít s Vyhlašovatelem Kupní smlouvu dle výsledku aukce.

  Přednosti:
  - Systém vyvinut v moderní technologie ASP-NET, MS SQL Server 2012.
  - Samoobslužný systém
  - Registrace uživatele s ověřením identity a automatickým generováním a zasíláním smluv
  - Správa uživatelského účtu (registrační údaje, změna hesla, filtr pro automatické zasílání emailů o nově vypsaných aukcí, vkládání aukcí, správa aukcí, moje nabídky v aukci, změna nastavení limitní ceny v průběhu aukce)
  - Zasílání novinek na email o nově vypsaných aukcí
  - Administrace systému - správa uživatelů (nastavení práv, editace, aktivace účtu, notifikace email. Zpráv, ověření emailové adresy)
  - Administrace vypsaných aukcí – filtrování, náhledy detailu, storno aukce, topování aukce, přehledy o stavu aukce apod.
  - Administrace požadovaných dat nemovitostí
  - Administrace automaticky zasílaných emailových správ
  - Administrace stránek webu
  - Statistiky
  - Správa adres zasílání novinek
  - Log systému

  Součástí prodeje je také doména e-aukcenemovitosti.cz a webhosting Forpsi.
  Systém je možno upravit dle konkrétního přání zákazníka!
  Nabízím následnou stabilní správu tohoto systému přímo programátory, kteří systém vyvinuly.

  Web je možno prohlédnout na http://www.e-aukcenemovitosti.cz


  Milan Bečvář
  Mlýnská 500
  373 82 Boršov nad Vltavou
  602 267 734
  mb@bobre.cz
  Přiložené soubory

Hostujeme u Server powered by TELE3