Python / Django Developer
Zobrazují se odpovědi 1 až 1 z 1

Nejde zobrazit další šablona google mapy.

 1. Ahoj , mám šablonu na google mapu a chci jí na jednom místě v šabloně od určité velikosti nezobrazit a pak ji zobrazit na jiné pozici, než tak jak dovoluje layout.

  Tak jsem to nastavil, aby zmizela od 991px z té první pozice přes display:none, a pak přes display , block jsem dal zobrazit tu šablonu na iné pozici..., ale zase , už dané v šabloně, jsou tam vlastně v ten moment dvě stejné, i když se dá displej none, dá se to nějak vypnout nebo je nutné udělat novou šablonu s mapou a všemu přiřadit jiné třídy ?

  A prostě to úplně rozhodí tu stránku.... jen přřidání té šablony s mapou.

  Za šablonou s google mapou je <?php wp_reset_postdata();?>

  Kód:
              for (i = 0; i < locations.length; i++) {
  
                jQuery('#map img[src="'+image[i]+'"]').attr('style', '3px solid black !important');
  
                var flatNumber = parseInt(locations[i][3]);
                var color = '';
  
                if(flatNumber > 0) {
                  color = 'green';
                  var border = 'border-green';
                } else {
                  color = 'red';
                  var border = 'border-red';
                }
  
                var marker = new MarkerWithLabel({
                  position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]),
                  map: map,
                  shape:{
                    coords:[34,34,34],
                    type:'circle'
                  },
                  icon:{
                    url:image[i],
                    scaledSize: new google.maps.Size(55, 55), // scaled size
                    size:new google.maps.Size(60,60),
                    origin: new google.maps.Point(0,0),
                    // anchor: new google.maps.Point(30,49)
                  },
                  optimized:false,
                  labelContent: flatNumber.toString(),
                  labelAnchor: new google.maps.Point(-7, 62),
                  labelClass: color,
                  labelInBackground: false,
                  zIndex: (Math.round(latLng.lat()*-100000)<<5)-1,
                  url: locations2[i]
                });
  
                if(border.toString() === 'border-red') {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseover',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]:not(.big-image)').addClass('border-red');
                  });
                } else {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseover',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]:not(.big-image)').addClass('border-green');
                  });
                }
  
                if(border.toString() === 'border-red') {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseout',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]').removeClass('border-red');
                  });
                } else {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseout',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]').removeClass('border-green');
                  });
                }
  
                google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
                 return function() {
                   window.location.href = this.url;
              //       infowindow.setContent(locations[i][0]);
              //       infowindow.open(map, marker);
                  }
                })(marker, i));
  
              }
            }
  
            function init() {
              var file="http://domia.tode.cz/wp-content/themes/understrap/js/index.js";
              var script = document.createElement("script");
              script.type = "text/javascript";
              script.src = file;
              script.onload = function(){
                initMap()
              };
              document.body.appendChild(script);
  
            }
          </script>
          <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=<?php echo $api_key;?>&libraries=places&callback=init"></script>
  			<?php }; ?>
  
    <?php wp_reset_postdata();?>  Dělá to, když tam mám dvě šablony mapy do jedné šablony..přikládám celou mapu:

  Kód:
  
  
  
  <style>
    .green {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid #5ecd0d;
  font-family: "Hind", sans-serif;
  background-color: #5ecd0d;
  border-radius: 50%;
  -webkit-border-radius: 50%;
  -moz-border-radius: 50%;
  color: white;
  box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  -o-box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  line-height: 1.5;
  width: 25px;
  height: 25px;
  text-align: center;
  padding-right: 2px;
    }
    .red {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid #c71d00;
  font-family: "Hind", sans-serif;
  background-color: #c71d00;
  border-radius: 50%;
  -webkit-border-radius: 50%;
  -moz-border-radius: 50%;
  color: white;
  box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  -o-box-shadow: 0 0 3px rgba(255,255,255,0.8);
  line-height: 1.5;
  width: 25px;
  height: 25px;
  text-align: center;
  padding-right: 0px;
    }
    div#map .border-red {
      border:3px solid #c71d00 !important;
    }
    div#map .border-green {
      border:3px solid #5ecd0d !important;
    }
  
    .content-map {
      width:450px;
    }
    .content-map h3 {
      margin-top:10px;
    }
    .content-map p {
      margin-top:10px;
      padding-left:162px !important;
    }
    img.big-image {
      width: 150px !important;
      height: 150px !important;
      border: none !important;
      border-radius: 0 !important;
      float: left;
      margin-right:20px !important;
      -webkit-box-shadow: none !important;
      -moz-box-shadow: none !important;
      box-shadow: none !important;
    }
    .more-link {
      float:right;
      text-decoration:underline;
    }
    .white {
      border:3px solid white !important;
    }
  </style>
  
  
  
  			<?php
  			function getNemovitosti(){
  				$ret = array();
  				$args = array(
  					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
  					'posts_per_page' => -1
  				);
  				$vypisnemovitosti = new WP_Query($args);
  				if($vypisnemovitosti->have_posts()):
  					while($vypisnemovitosti->have_posts()) : $vypisnemovitosti->the_post();
  				    $ret['title'] = get_the_title();
  				    $ret['link'] = get_permalink();
  						$ret['text'] = get_field('text-byty');
  						$ret['adresa'] = get_field('adresa_nemovitosti');
  						$ret['mesto'] = get_field('mesto_nemovitosti');
  						$return[] = $ret;
  					endwhile;
  				endif;
  //
  				return $return;
  			};
  
  			function marker(){
  				$ret = array();
  				$args = array(
  					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
  					'posts_per_page' => -1
  				);
  				$image_a = new WP_Query($args);
  				if($image_a->have_posts()):
  					while($image_a->have_posts()) : $image_a->the_post();
  
  						$image_1 = get_field('obrazek_pro_mapu');
  						$ret[] = $image_1;
  					endwhile;
  				endif;
  
  				return $ret;
  			}; ?>
      
  		
     
  
  
      
    
  
     
     <?php $postid = get_the_ID();
     
  			$markers = marker();
  			$api_key = get_field('api_google_map', 'option');
     $location = get_field('mapa_nemovitosti', $postid);
  	
     
     
     
  			$zoom = get_field('zoom_mapy', 'option');
  			if ( $api_key && $location['lat'] && $location['lng'] ) {
  				?>
          <style>
            div#map {width: 100%; height: 320px;}
  
            <?php for( $i = 0; $i < count( $markers ); $i++ ) {
  					 echo '.mapa img[src="' . $markers[$i] . '"]';
  					 if ( ( $i + 1 ) < count( $markers ) ) {
  						echo ',' . PHP_EOL;
  					 }
  					}?> {
              -webkit-border-radius: 99px;
              -moz-border-radius: 99px;
              width: 200px;
              top: 5px;left:5px;
              height:50px;
              /*background:#fff;*/
              /*padding:5px !important;*/
              margin:1px !important;
              border: 3px solid #fff !important;
              border-radius: 99px;
              box-shadow: 0 0 1px #3c3c3c;
  
              /*-webkit-box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3);*/
              /*-moz-box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3);*/
              /*box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3);*/
            }
  
          </style>
          <div class="mapa1">
          <div class="map" id="map"></div>
           </div>
  			<?php
  			function getFlatNumbers(){
  				$ret = array();
  				$args = array(
  					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
  					'posts_per_page' => -1
  				);
  				$locations = new WP_Query($args);
  				if($locations->have_posts()):
  					while($locations->have_posts()) : $locations->the_post();
  						$loc = get_field('pocet_prostor_nemovitosti');
  						$ret[] = array( $loc['lat'], $loc['lng']);
  					endwhile;
  				endif;
  				return $ret;
  			};
  
  			function yourplace(){
  				$ret = array();
  				$args = array(
  					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
  					'posts_per_page' => -1
  				);
  				$locations = new WP_Query($args);
  				if($locations->have_posts()):
  					while($locations->have_posts()) : $locations->the_post();
  						$loc = get_field('mapa_nemovitosti');
  						$ret[] = array( $loc['lat'], $loc['lng']);
  					endwhile;
  				endif;
  				return $ret;
  			};
  
  
  			$yourplaces = yourplace();
  //			var_dump($yourplaces);exit;
  			$flats = getFlatNumbers();
  			$nemovitosti = getNemovitosti();
  			//print_r($nemovitosti);exit;
  			?>
          <script>  
            function initMap() {            
  
              var latLng = new google.maps.LatLng(<?php echo $location['lat']; ?>,<?php echo $location['lng']; ?>);
              var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
                zoom: <?php echo $zoom; ?>,
                center: latLng,
                scrollwheel: false,
                styles: [{
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#f5f5f5"
                  }]
                }, {
                  "elementType": "labels.icon",
                  "stylers": [{
                    "visibility": "off"
                  }]
                }, {
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#616161"
                  }]
                }, {
                  "elementType": "labels.text.stroke",
                  "stylers": [{
                    "color": "#f5f5f5"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "administrative.land_parcel",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#bdbdbd"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "poi",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#eeeeee"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "poi",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#757575"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "poi.park",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#e5e5e5"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "poi.park",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#9e9e9e"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "road",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#ffffff"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "road.arterial",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#757575"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "road.highway",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#dadada"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "road.highway",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#616161"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "road.local",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#9e9e9e"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "transit.line",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#e5e5e5"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "transit.station",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#eeeeee"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "water",
                  "elementType": "geometry",
                  "stylers": [{
                    "color": "#c9c9c9"
                  }]
                }, {
                  "featureType": "water",
                  "elementType": "labels.text.fill",
                  "stylers": [{
                    "color": "#9e9e9e"
                  }]
                }]
              });
              var image = ['<?php echo implode( "', '", $markers ) ?>'];
              var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
              var marker, i;
  
              var locations = [
  							<?php for ( $i = 0; $i < count( $yourplaces ); $i++ ) { ?>
  
                ['<div class="content-map"><h3><?php echo $nemovitosti[$i]['title']; ?></h3><img class="big-image" src="<?php echo $markers[$i];?>"><p><?php echo $nemovitosti[$i]['text'];?></p><a href="<?php echo $nemovitosti[$i]['link'];?>" class="more-link">čtěte více</a></div>',
                  <?php echo $yourplaces[$i][0];?>,
                  <?php echo $yourplaces[$i][1];?>,
                  <?php echo $flats[$i][0];?>],
              <?php } ?>
              ];
              
              var locations2 = [
  							<?php for ( $i = 0; $i < count( $yourplaces ); $i++ ) { ?>
  
                ['<?php echo $nemovitosti[$i]['link'];?>'],
                  
                  
              <?php } ?> ];   
              
  
              for (i = 0; i < locations.length; i++) {
  
                jQuery('#map img[src="'+image[i]+'"]').attr('style', '3px solid black !important');
  
                var flatNumber = parseInt(locations[i][3]);
                var color = '';
  
                if(flatNumber > 0) {
                  color = 'green';
                  var border = 'border-green';
                } else {
                  color = 'red';
                  var border = 'border-red';
                }
  
                var marker = new MarkerWithLabel({
                  position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]),
                  map: map,
                  shape:{
                    coords:[34,34,34],
                    type:'circle'
                  },
                  icon:{
                    url:image[i],
                    scaledSize: new google.maps.Size(55, 55), // scaled size
                    size:new google.maps.Size(60,60),
                    origin: new google.maps.Point(0,0),
                    // anchor: new google.maps.Point(30,49)
                  },
                  optimized:false,
                  labelContent: flatNumber.toString(),
                  labelAnchor: new google.maps.Point(-7, 62),
                  labelClass: color,
                  labelInBackground: false,
                  zIndex: (Math.round(latLng.lat()*-100000)<<5)-1,
                  url: locations2[i]
                });
  
                if(border.toString() === 'border-red') {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseover',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]:not(.big-image)').addClass('border-red');
                  });
                } else {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseover',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]:not(.big-image)').addClass('border-green');
                  });
                }
  
                if(border.toString() === 'border-red') {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseout',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]').removeClass('border-red');
                  });
                } else {
                  google.maps.event.addListener(marker,'mouseout',function(){
                    jQuery('#map img[src="'+this.icon.url+'"]').removeClass('border-green');
                  });
                }
  
                google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
                 return function() {
                   window.location.href = this.url;
              //       infowindow.setContent(locations[i][0]);
              //       infowindow.open(map, marker);
                  }
                })(marker, i));
  
              }
            }
  
            function init() {
              var file="http://domia.tode.cz/wp-content/themes/understrap/js/index.js";
              var script = document.createElement("script");
              script.type = "text/javascript";
              script.src = file;
              script.onload = function(){
                initMap()
              };
              document.body.appendChild(script);
  
            }
          </script>
          <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=<?php echo $api_key;?>&libraries=places&callback=init"></script>
  			<?php }; ?>
  
    <?php wp_reset_postdata();?>
  A tohle je ta šablona kam vkládám dvě stejné mapy, teď už vkládám dvě stejné, ale dva soubory..takže jiné..něco je třeba asi změnit.... a ta druhá, ale se stejným obsahem jaký jsem sdílel výše. A jmenuje se google-mapa-mobil.

  Kód:
  <?php
  /**
   * Template Name: Byty a obchodní prostory detail
   *
   * 
   *
   */
  
  ?>
  <?php $post_type_array = array( !'nase_nemovitosti', 'pronajem_bytu', 'pronajem_obchodu'); ?>
  
    
  <?php if ( in_array(get_post_type(), $post_type_array) ): ?> 
  
   
  
  <?php $count_posts = wp_count_posts( 'pronajem_bytu' )->publish; ?> 
  
   
   
   
   <div class="row">
   <div class="col-12">
  <p class="pocet-bytu"> <b><?php echo $count_posts; ?> nabídek </b>bytů k pronájmu v <b>Berouně</b> a <b>Hořovicích</b></p>
   
   
   
   
   
   
   </div>
   </div>
   
   <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-6">
   
   <div class="product-card__image-byty">
   <div class="img-container border-foto">   
   <img src="<?php the_field('obrazek-byty'); ?>" />  
   </div>
   <div class="priznak-byty-velke" style="background-color:<?php the_field('barva_priznaku_byty'); ?> ;"><?php the_field('priznak_byty'); ?> </div>
   </div>
  
   
   
  
   <div class="display-none-991">
  
  
   <div class="standart">
   <h2 class="nadpis-cerveny m-0">STANDARD BYTŮ DOMIA</h2>
   <p >Prohlédněte si naší nabídku nově zrekonstruovaných bytů k pronájmu. Každá jednotka prošla důkladnou rekonstrukcí a je částečně zařízena. </p>
   </div>
   
   
   
   <div class="mt-2">
   <?php $images = get_field('galerie-byty'); ?>
  
  <?php if($images):
  
  $photocount = 0;
  
  ?>
  <div class="popup-gallery">
  
  <?php foreach( $images as $image ): ?>
  
  
  
  <a href="<?php echo $image['url']; ?>"
  class="lightbox-link"
  title="<?php echo $image['caption']; ?>"
  data-description="<?php echo $image['description']; ?>">
  
  
  <?php
  
  $photocount++;
  
  if($photocount <= 8) { ?>
  <?php
  
  
  
  ?>
  
  <div class="image-wrap">
  <img src="<?php echo $image['url']; ?>" />
  <div class="overlay-galerie <?php if($photocount==8) {echo 'visible';}?>">
  <div class="text"><?php if($photocount==8) {echo '<span class="count">'."+".count($images).'</span>';} else { ?><img class="img-fluid svg" id="vrstva15" width="35px" height="30px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/zoom.svg" /><?php } ?></div>
  </div>
  
  
  </div>
  
  
  <?php
  };
  
  ?>
  
  </a>
  
  
  
  <?php endforeach; ?>
  
  
  </div>
  
  <?php endif; ?> 
  
  
   </div>
  
  
  
    
   
   <div class="standart-nemovitosti">
   <h2 class="nadpis-cerveny m-0">Naše nemovitosti</h2>
   <p>Pronajměte si byt nebo obchodní prostor v atraktivní lokalitě přímo od majitele, bez provize realitní kanceláři. </p>
   
   </div>
   
   
   
  
  
   <div class="mt-2 mapa">
   
   
  
   <?php get_template_part("template/google-mapa-mala"); ?> 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   </div>
   
  
  
   
   
  
    
   </div> 
   </div>  
  
   <div class="col-12 col-lg-6">
   <p class="hlavni-popisek"><?php the_field('text-byty'); ?></p>
   <h2 class="nadpis-cerveny">Základní informace:</h2>
   <div class="byty-tabulka">
   <div class="product-detail__table-item">
   <div class="row ">
   
   <div class="col-6">
   <div class="jmeno">
   <i class="svg-dispozice"> 
    
   
   
   </i>
    
   Dispozice 
   </div>
   </div>
   <div class="col-6">
   <div class="dispozice-byty"><?php the_field('dispozice-byty'); ?> 
   
  <a class="tooltip-odkaz" data-toggle="tooltip" title="<?php the_field('dispozice_tooltip'); ?>">
  <img class="img-fluid svg" id="vrstva7" width="18px" height="17px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/otazka.svg" />
  
  </a>
  
   
   
   </div>
   </div>
    </div>
    </div>
     <div class="product-detail__table-item">
    <div class="row">
   <div class="col-6">
   <div class="jmeno">
   <i class="svg-plocha"> 
    
   
   
   </i>
    
   Podlahová plocha (metráž): 
   </div>
   </div>
    <div class="col-6">
    
    <div class="plocha-byty"> <?php the_field('podlahova_plocha_byty'); ?> m² </div>
   </div>
   </div>
    </div>
   <div class="product-detail__table-item">
   <div class="row">
   <div class="col-6">
    <div class="jmeno">
   <i class="svg-adresa"> 
    
   
   
   </i>
    
   Adresa:
   </div>
   </div>
    <div class="col-6">
   <div class="adresa-byty"> <?php the_field('ulice-byty'); ?>, <?php the_field('mesto-byty'); ?> </div>
   </div>
   </div> 
   </div>
   <div class="product-detail__table-item"> 
   <div class="row">
   <div class="col-6">
   <div class="jmeno">
   <i class="svg-nastehovani"> 
    
   
   
   </i>
    
   K nastěhování:
   </div>
   </div>
    <div class="col-6">
  <div class="priznak-byty-block" style="background-color:<?php the_field('barva_priznaku_byty'); ?> ;"><?php the_field('priznak_byty'); ?> </div>
   </div>
    </div>
   </div>
   </div>
  
  
  <div class="mt-4"> 
  <h2 class="nadpis-cerveny">Vybavení:</h2>
   
  <?php if(get_field('byty_vybaveni')): ?>
  
  	 
  
  	<?php while(has_sub_field('byty_vybaveni')): ?>
  
  		<div class="badge stitek"><img class="img-fluid svg" id="vrstva8" width="18px" height="17px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/check.svg" /><?php the_sub_field('vybaveni_text'); ?></div>
  
  	<?php endwhile; ?>
  
  	
  
  <?php endif; ?> 
   
   
   
   
  </div> 
   
   
  <div class="d-flex flex-row mt-4 mb-3">
  <div class="najem-byty"> 
  <h2 class="nadpis-cerveny">Měsíční nájem:</h2> 
  <h3 class="cena-byty"> <?php the_field('mesicni_najem_byty'); ?> Kč</h3> 
  </div> 
  <div class="najem-byty stred-border"> 
  <div class="d-flex"><h2 class="nadpis-cerveny">Energie:</h2><a class="tooltip-flex" data-toggle="tooltip" title="<?php the_field('energie_tooltip'); ?>">
  <img class="img-fluid svg" id="vrstva7" width="18px" height="17px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/otazka.svg" /></a> </div>
  
  
  <h3 class="cena-byty"> <?php the_field('energie_byty'); ?> Kč </h3> 
  </div> 
  
  <div class="najem-byty"> 
  <div class="d-flex"><h2 class="nadpis-cerveny">Kauce:</h2><a class="tooltip-flex" data-toggle="tooltip" title="<?php the_field('kauce_tooltip'); ?>">
  <img class="img-fluid svg" id="vrstva7" width="18px" height="17px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/otazka.svg" /> </a> </div>
  <h3 class="cena-byty"> <?php the_field('kauce_byty'); ?> Kč </h3> 
  </div> 
   
   </div>
  <div class="row mb-3">
  <div class="col-12">
  <p>Při uzavření nájemní smlouvy hradíte jednorázový <b>správní poplatek ve výši 3000 Kč.</b></p>
  
  
  
  </div>
  </div> 
  <div class="row"> 
  <div class="col-12 col-lg-12"> 
  <a href="tel:<?php the_field('telefon', 'option'); ?>" class="btn btn-lg mb-2 mr-1 tlacitko-telefon tlacitko">
  	<i class="icon icon-hands"><img class="img-fluid svg" id="vrstva9" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/telefon_do_tlacitka.svg" /></i>
  	<?php the_field('telefon', 'option'); ?>
  	</a>
  
   <button type="button" class="btn btn-lg mb-2 mr-1 tlacitko modal-tlacitko">
    <img class="img-fluid svg" id="Vrstva_5" width="38px" height="20px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/rezervovat_byt.svg" />
     
     Rezervovat byt
    </button> 
   
  
   <button type="button" class="btn btn-lg mb-2 tlacitko modal-doporucit">
    <img class="img-fluid svg" id="vrstva10" width="38px" height="20px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/odeslat2.svg" />
     
     Doporučit <span class="odebrat-slovo" >známému</span>
    </button> 
   
  </div>
   </div>
   
  
  
  
  <button class="btn btn-lg mb-2 mr-1 tlacitko-sede" data-placement="top" data-popover-content="#a1" data-toggle="popover" data-trigger="focus" tabindex="0">
  <i class="icon icon-hands"><img class="img-fluid svg" id="vrstva11" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/sdilet.svg" /></i>Sdílet</button>
  
  <!-- Content for Popover #1 -->
  <div class="hidden" id="a1">
  <div class="popover-body">
  
  <ul>
  <li class="facebook-pop"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink();?>&t=<?php the_title(); ?>" class=" mb-2 mr-1 fb-share fb-xfbml-parse-ignore">Facebook</a></li>
  <li class="twitter-pop"><a href="http://twitter.com/share?text=<?php the_title(); ?>&url=<?php the_permalink();?>" class=" mb-2 mr-1 fb-share">Twitter</a></li>
  </ul>
  
  
    
    
  </div>
  </div>
  
  
  
    
    
    
    
    
    
    
   <button type="button" class="btn btn-lg mb-2 tlacitko-sede modal-uvolni">
    <img class="img-fluid svg" id="vrstva12" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/upozorneni.svg" />
     
    Upozornit, jakmile se byt uvolní
    </button>  
  
  <a href="<?php the_field('aplikace', 'option'); ?>" target="_blank" class="btn btn-lg mb-2 mr-1 fb-share tlacitko-sede fb-xfbml-parse-ignore">
  	<i class="icon icon-hands"><img class="img-fluid svg" id="vrstva13" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/aplikace-seda.svg" /></i>
  	Stáhnout aplikaci
  	</a> 
  
  <a href="<?php the_field('facebook', 'option'); ?>" target="_blank" class="btn btn-lg mb-2 mr-1 fb-share tlacitko-sede fb-xfbml-parse-ignore">
  	<i class="icon icon-hands"><img class="img-fluid svg" id="vrstva14" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/facebook-seda.svg" /></i>
  	Sledujte nás
  	
   <div class="fb-like" data-href="<?php the_field('facebook', 'option'); ?>" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="false" data-share="false"></div>  
    </a> 
  
  
   
  
   <div class="mt-4 editor-byty">
   <?php the_field('editor-byty'); ?>
   
   </div>
   
   <div class="display-block-991">
  
  
   <div class="standart">
   <h2 class="nadpis-cerveny m-0">STANDARD BYTŮ DOMIA</h2>
   <p >Prohlédněte si naší nabídku nově zrekonstruovaných bytů k pronájmu. Každá jednotka prošla důkladnou rekonstrukcí a je částečně zařízena. </p>
   </div>
   
   
   
   <div class="mt-2">
   <?php $images1 = get_field('galerie-byty'); ?>
  
  <?php if($images1):
  
  $photocount1= 0;
  
  ?>
  <div class="popup-gallery">
  
  <?php foreach( $images1 as $image1 ): ?>
  
  
  
  <a href="<?php echo $image1['url']; ?>"
  class="lightbox-link"
  title="<?php echo $image1['caption']; ?>"
  data-description="<?php echo $image1['description']; ?>">
  
  
  <?php
  
  $photocount1++;
  
  if($photocount1 <= 8) { ?>
  <?php
  
  
  
  ?>
  
  <div class="image-wrap">
  <img src="<?php echo $image1['url']; ?>" />
  <div class="overlay-galerie <?php if($photocount1==8) {echo 'visible';}?>">
  <div class="text"><?php if($photocount1==8) {echo '<span class="count">'."+".count($images1).'</span>';} else { ?><img class="img-fluid svg" id="vrstva15" width="35px" height="30px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/zoom.svg" /><?php } ?></div>
  </div>
  
  
  </div>
  
  
  <?php
  };
  
  ?>
  
  </a>
  
  
  
  <?php endforeach; ?>
  
  
  </div>
  
  <?php endif; ?> 
  
  
   </div>
  
  
  
    
   
   <div class="standart-nemovitosti">
   <h2 class="nadpis-cerveny m-0">Naše nemovitosti</h2>
   <p>Pronajměte si byt nebo obchodní prostor v atraktivní lokalitě přímo od majitele, bez provize realitní kanceláři. </p>
   
   </div>
   
   
   
  
  
   <div class="mt-2 mapa">
   
   
   <?php get_template_part("template/google-mapa-mobil"); ?>  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   </div>
   
  
  
   
   
  
    
   </div> 
   
   
   
   
   
   </div>
   
    </div> 
   
   
   
   
   
   
  <?php if ( 'pronajem_bytu' == get_post_type() ) : ?>
  <div class="row mt-5 mb-2">
  <div class="col-12">
  <h2 class="nadpis-cerny">Podobné nabídky </h2>
  
  </div>
  </div>
  <div class="row ">
           <?php 
  $args = array(
   'posts_per_page' => 4,
  	'post_type'		=> 'pronajem_bytu',
   'meta_key'			=> 'priznak_byty',
  	'orderby'			=> 'meta_value',
  	'order'				=> 'DESC'
  );
  
  
  // query
  $the_query = new WP_Query( $args );
  
  ?>
  <?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
  
  	<?php while( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
  	 <div class="col5b">
  			<a class="product-card" href="<?php the_permalink(); ?>">
     
      <div class="hero-left">   
   
      <div class="product-card__image">
  				<div class="img-container">
    
    
  				<img src="<?php the_field('obrazek-byty'); ?>" />
      
      </div>
      <div class="priznak-byty" style="background-color:<?php the_field('barva_priznaku_byty'); ?> ;"><?php the_field('priznak_byty'); ?> </div>
      </div>
      
      </div>
      
       <div class="hero-content">
      <div class="product-card__head">
  				<h2 class="nadpis-byty"><?php the_title(); ?></h2>
      </div>
      
      
      
   <div class="product-card-info">   
   <ul class="info-byty">
    <li class="svg-dispozice-list">
    <?php the_field('dispozice-byty'); ?>
    </li>
      
   <li class="svg-adresa-list"> 
   <?php the_field('ulice-byty'); ?>
   </li> 
      </ul>
   </div>   
      
      <hr class="mezera-karta" /> 
     <div class="product-card__body">
     
     <?php $excerpt = wp_trim_words( get_field('text-byty' ), $num_words = 12, $more = '...' ); ?>
  				<p class="popisek-byty"><?php echo $excerpt; ?></p>
      
      
      
    </div> 
   <div class="product-card-info mt-2 mb-2">   
   <ul class="info-byty">
    <li class="svg-mesicni-najem">
    <?php the_field('mesicni_najem_byty'); ?> Kč +  <?php the_field('energie_byty'); ?> Kč 
    </li>
      
   
   </ul>
   </div> 
     </div> 
  			</a>
  		</div>	
  	<?php endwhile; ?>
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php wp_reset_query();	 // Restore global post data stomped by the_post(). ?> 
  
   
   <div class="col5b">
   <div class="pl-4 pr-4 product-card product-card2">
   <div class="counter-byty mt-4"> 
   <h2>+<?php the_field('bytu_k_pronajmu', 'option'); ?></h2><p>BYTŮ K<br /> PRONÁJMU</p>
   </div>
   <div class="counter-obchody"> 
   <h2>+<?php the_field('komerci_k_pronajmu', 'option'); ?></h2><p>OBCHODNÍCH <br /> PROSTOR</p>
   </div>
   <p>Prohlédněte si celou naší nabídku bytů a obchodních prostor k pronájmu. </p>
   <div class="mt-5 mb-3">
   <a href="/pronajem-bytu/" class="btn btn-lg tlacitko mt-5 width-100">
  	<i class="icon icon-hands"><img class="img-fluid svg" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/dalsi_nabidky.svg" /></i>
  	Zobrazit vše
  	</a>
   </div>
   </div>
   </div>         
   </div>
   <?php endif; ?>
   
   <?php if ( 'pronajem_obchodu' == get_post_type() ) : ?>
  <div class="row mt-5 mb-2">
  <div class="col-12">
  <h2 class="nadpis-cerny">Podobné nabídky </h2>
  
  </div>
  </div>
  <div class="row ">
           <?php 
  $args = array(
   'posts_per_page' => 4,
  	'post_type'		=> 'pronajem_obchodu',
   'meta_key'			=> 'priznak_byty',
  	'orderby'			=> 'meta_value',
  	'order'				=> 'DESC'
  );
  
  
  // query
  $the_query = new WP_Query( $args );
  
  ?>
  <?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
  
  	<?php while( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
  	 <div class="col5b">
  			<a class="product-card" href="<?php the_permalink(); ?>">
     
        
       <div class="hero-left"> 
      <div class="product-card__image">
  				<div class="img-container">
    
    
  				<img src="<?php the_field('obrazek-byty'); ?>" />
      
      </div>
      <div class="priznak-byty" style="background-color:<?php the_field('barva_priznaku_byty'); ?> ;"><?php the_field('priznak_byty'); ?> </div>
      </div>
      
      </div>
      <div class="hero-content">
      <div class="product-card__head">
  				<h2 class="nadpis-byty"><?php the_title(); ?></h2>
      </div>
      
      
      
   <div class="product-card-info">   
   <ul class="info-byty">
    <li class="svg-dispozice-list">
    <?php the_field('dispozice-byty'); ?>
    </li>
      
   <li class="svg-adresa-list"> 
   <?php the_field('ulice-byty'); ?>
   </li> 
      </ul>
   </div>   
      
      <hr class="mezera-karta" /> 
     <div class="product-card__body">
     
     <?php $excerpt = wp_trim_words( get_field('text-byty' ), $num_words = 12, $more = '...' ); ?>
  				<p class="popisek-byty"><?php echo $excerpt; ?></p>
      
      
      
    </div> 
   <div class="product-card-info mt-2 mb-2">   
   <ul class="info-byty">
    <li class="svg-mesicni-najem">
    <?php the_field('mesicni_najem_byty'); ?> Kč +  <?php the_field('energie_byty'); ?> Kč 
    </li>
      
   
   </ul>
   </div> 
     </div> 
  			</a>
  		</div>	
  	<?php endwhile; ?>
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php wp_reset_query();	 // Restore global post data stomped by the_post(). ?> 
   
   
  
   
   <div class="col5b">
   <div class="pl-4 pr-4 product-card product-card2">
   <div class="counter-byty mt-4"> 
   <h2>+<?php the_field('bytu_k_pronajmu', 'option'); ?></h2><p>BYTŮ K <br /> PRONÁJMU</p>
   </div>
   <div class="counter-obchody"> 
   <h2>+<?php the_field('komerci_k_pronajmu', 'option'); ?></h2><p>OBCHODNÍCH <br /> PROSTOR</p>
   </div>
   <p>Prohlédněte si celou naší nabídku bytů a obchodních prostor k pronájmu. </p>
   <div class="mt-5 mb-3">
   <a href="/obchodni-prostory/" class="btn btn-lg tlacitko mt-5 width-100">
  	<i class="icon icon-hands"><img class="img-fluid svg" width="17px" height="22px" src="/wp-content/themes/understrap/img/svg/dalsi_nabidky.svg" /></i>
  	Zobrazit vše
  	</a>
   </div>
   </div>
   </div>         
   </div>
   <?php endif; ?>
   
   
   
   
    <?php endif; ?>
  Naposledy upravil PetrGargulák : 02.10.2018 v 18:17

 2. Co se právě děje na Webtrhu?
  BABA Tumise s.r.o. nabízí: Mobilní aplikace pro Váš eshop v předprodeji levně
  Tuttinho poptává: Responzivní video widget
  Alexandreu poptává: Intagrace Pays nebo ComGate
Hostujeme u Server powered by TELE3