Ahoj všem,

potřebuji , aby mi to vypisovalo souřadnice z pole článku mapa_nemovitosti, tak, aby došlo podle toho k vycentrování položky na mapě. V tuto chvíli to vypisuje pouze jedny souřadnice nezávisle na
id článku, který v sobě má pole google mapy. To co jsem psal výše.

Má tam jít nějaký cyklus a přidání id článku ?


Kód:
$location = the_field('mapa_nemovitosti');
			$zoom = get_field('zoom_mapy', 'option');
			if ( $api_key && $location['lat'] && $location['lng'] ) {
				?>
        <style>
          div#map {width: 100%; height: 320px;}

          <?php for( $i = 0; $i < count( $markers ); $i++ ) {
					 echo '.mapa img[src="' . $markers[$i] . '"]';
					 if ( ( $i + 1 ) < count( $markers ) ) {
						echo ',' . PHP_EOL;
					 }
					}?> {
            -webkit-border-radius: 99px;
            -moz-border-radius: 99px;
            width: 200px;
            top: 5px;left:5px;
            height:50px;
            /*background:#fff;*/
            /*padding:5px !important;*/
            margin:1px !important;
            border: 3px solid #fff !important;
            border-radius: 99px;
            box-shadow: 0 0 1px #3c3c3c;

            /*-webkit-box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3);*/
            /*-moz-box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3);*/
            /*box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3);*/
          }

        </style>
        <div class="mapa1">
        <div class="map" id="map"></div>
         </div>
			<?php
			function getFlatNumbers(){
				$ret = array();
				$args = array(
					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
					'posts_per_page' => -1
				);
				$locations = new WP_Query($args);
				if($locations->have_posts()):
					while($locations->have_posts()) : $locations->the_post();
						$loc = get_field('pocet_prostor_nemovitosti');
						$ret[] = array( $loc['lat'], $loc['lng']);
					endwhile;
				endif;
				return $ret;
			};

			function yourplace(){
				$ret = array();
				$args = array(
					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
					'posts_per_page' => -1
				);
				$locations = new WP_Query($args);
				if($locations->have_posts()):
					while($locations->have_posts()) : $locations->the_post();
						$loc = get_field('mapa_nemovitosti');
						$ret[] = array( $loc['lat'], $loc['lng']);
					endwhile;
				endif;
				return $ret;
			};


			$yourplaces = yourplace();
//			var_dump($yourplaces);exit;
			$flats = getFlatNumbers();
			$nemovitosti = getNemovitosti();
			//print_r($nemovitosti);exit;
			?>
        <script>
          function initMap() {

            var latLng = new google.maps.LatLng(<?php echo $location['lat']; ?>,<?php echo $location['lng']; ?>);
            var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
              zoom: <?php echo $zoom; ?>,
              center: latLng,
              scrollwheel: false,
              styles: [{
                "elementType": "geometry",


---------- Příspěvek doplněn 24.09.2018 v 14:35 ----------

Zkouším tohle, ale pořád to vypisuje jenom nějaké první souřadnice namístot toto, aby to vypisovalo podle toho na jaké stránce jsem....

Kód:
$args = array(
					'post_type' => 'nase_nemovitosti',
					'posts_per_page' => -1
				);

$the_query = new WP_Query($args);
 
while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();

 $location = get_field('mapa_nemovitosti', $the_query->ID);
 

endwhile;