Instagram.cz prodej domény
Zobrazují se odpovědi 1 až 1 z 1

PS 1.7 při editaci popisu produktů error 500

 1. Dobrý den,

  prosím o pomoc, při editaci popisu produktů to po jejich uložení háže 500 Internal Server Error v administraci Presty (v. 1.7.4.2), ostatní záložky v menu v adminovi fungují, jen se nelze dostat zpět do produktů.

  Měl jsem otevřený jeden produkt v jedné záložce a v druhé záložce druhý produkt a z jednoho jsem kopíroval údaje do druhého, po stisknutím na Uložit to uložilo, ale při kliknutí na Katalog-Produkty se již začala zobrazovat chyba 500.

  V ladícím režimu se to rozběhne, tak jsem v něm tyto dva poslední produkty vymazal, chyba ale přetrvává.

  V logu z PS je jako poslední operace toto: Product catalog filters stored.

  Po smazání těch dvou produktů se nedá nyní dostat ani do toho katalogu z adminu a píše to výpis erroru ze Symphony, poradí prosím někdo co s tím, děkuji:

  Uncaught Warning: include_once(/domena.cz/modules/groupinc/classes/GroupincConfiguration.php): failed to open stream: No such file or directory
  Show context Hide trace
  {▼
  /mnt/data/accounts/m/marketing/data/www/domena.cz/override/classes/Product.php:34 {▼
  › if (Module::isEnabled('groupinc')) {
  › include_once(_PS_MODULE_DIR_.'groupinc/classes/GroupincConfiguration.php');
  › $groupinc = new GroupincConfiguration();
  }
  /domena.cz/classes/Product.php:3164 {▶}
  /domena.cz/src/Adapter/Product/AdminProductDataProvider.php:351 {▶}
  /domena.cz/src/PrestaShopBundle/Controller/Admin/ProductController.php:181 {▶}
  /domena.cz/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernel.php:151 {▶}
  /domena.cz/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernel.php:68 {▶}
  /domena.cz/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Kernel.php:200 {▶}
  /domena.cz/admin650t0p4kv/index.php:88 {▶}
  }
  CRITICAL
  14:47:43
  request Uncaught PHP Exception Symfony\Component\Debug\Exception\ContextErrorExce ption: "Warning: include_once(/domena.cz/modules/groupinc/classes/GroupincConfiguration.php): failed to open stream: No such file or directory" at /domena.cz/override/classes/Product.php line 34
  Show context Hide trace
  {▼
  /domena.cz/override/classes/Product.php:34 {▼
  › if (Module::isEnabled('groupinc')) {
  › include_once(_PS_MODULE_DIR_.'groupinc/classes/GroupincConfiguration.php');
  › $groupinc = new GroupincConfiguration();
  }
  /domena.cz/classes/Product.php:3164 {▶}
  /domena.cz/src/Adapter/Product/AdminProductDataProvider.php:351 {▶}
  /domena.cz/src/PrestaShopBundle/Controller/Admin/ProductController.php:181 {▶}
  /domena.cz/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernel.php:151 {▶}
  /domena.cz/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernel.php:68 {▶}
  /domena.cz/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Kernel.php:200 {▶}
  /domena.cz/admin650t0p4kv/index.php:88 {▶}
  }  ****************************************


  Problém byl identifikován v: domena.cz/override/classes/Product.php
  -kde v té samé době, kdy se error 500 zobrazil, přibyl tento kód odkazující na neexistující modul v adresáři:

  /*
  * module: groupinc
  * date: 2018-08-02 11:55:58
  * version: 1.3.8
  */
  public static function priceCalculation($id_shop, $id_product, $id_product_attribute, $id_country, $id_state, $zipcode, $id_currency,
  $id_group, $quantity, $use_tax, $decimals, $only_reduc, $use_reduc, $with_ecotax, &$specific_price, $use_group_reduction,
  $id_customer = 0, $use_customer_price = true, $id_cart = 0, $real_quantity = 0, $id_customization = 0)
  {
  static $address = null;
  static $context = null;
  if ($address === null) {
  $address = new Address();
  }
  if ($context == null) {
  $context = Context::getContext()->cloneContext();
  }
  if ($id_shop !== null && $context->shop->id != (int)$id_shop) {
  $context->shop = new Shop((int)$id_shop);
  }
  if (!$use_customer_price) {
  $id_customer = 0;
  }
  if ($id_product_attribute === null) {
  $id_product_attribute = Product::getDefaultAttribute($id_product);
  }
  $configs_without_taxes = array();
  $configs_with_taxes = array();
  $configs_with_discounts = array();
  if (Module::isEnabled('groupinc')) {
  include_once(_PS_MODULE_DIR_.'groupinc/classes/GroupincConfiguration.php');
  $groupinc = new GroupincConfiguration();
  if (in_array($context->controller->controller_type, array('admin'))) {
  $configs_with_taxes = $groupinc->getAdminGIconfigurations($id_shop);
  } else {
  $taxes = false;
  $configs_without_taxes = $groupinc->getGIConfigurations($id_shop, $id_product, $id_customer, $id_country, $id_state, $id_currency, $context->language->id, $taxes);
  $taxes = true;
  $configs_with_taxes = $groupinc->getGIConfigurations($id_shop, $id_product, $id_customer, $id_country, $id_state, $id_currency, $context->language->id, $taxes);
  $configs_with_discounts = $groupinc->getGIConfigurations($id_shop, $id_product, $id_customer, $id_country, $id_state, $id_currency, $context->language->id, $taxes, true);
  }
  }
  if (!Module::isEnabled('groupinc') || (!isset($configs_with_taxes) && count($configs_with_taxes) == 0) ||
  (!isset($configs_without_taxes) && count($configs_without_taxes) == 0) ||
  (!isset($configs_with_discounts) && count($configs_with_discounts) == 0)) {
  return parent::priceCalculation($id_shop, $id_product, $id_product_attribute, $id_country, $id_state, $zipcode, $id_currency,
  $id_group, $quantity, $use_tax, $decimals, $only_reduc, $use_reduc, $with_ecotax, $specific_price, $use_group_reduction,
  $id_customer, $use_customer_price, $id_cart, $real_quantity, $id_customization);
  }
  $cache_id = (int)$id_product.'-'.(int)$id_shop.'-'.(int)$id_currency.'-'.(int)$id_country.'-'.$id_state.'-'.$zipcode.'-'.(int)$id_group.
  '-'.(int)$quantity.'-'.(int)$id_product_attribute.'-'.(int)$id_customization.
  '-'.(int)$with_ecotax.'-'.(int)$id_customer.'-'.(int)$use_group_reduction.'-'.(int)$id_cart.'-'.(int)$real_quantity.
  '-'.($only_reduc?'1':'0').'-'.($use_reduc?'1':'0').'-'.($use_tax?'1':'0').'-'.(int)$decimals;
  $specific_price = SpecificPrice::getSpecificPrice(
  (int)$id_product,
  $id_shop,
  $id_currency,
  $id_country,
  $id_group,
  $quantity,
  $id_product_attribute,
  $id_customer,
  $id_cart,
  $real_quantity
  );
  if (isset($configs_with_discounts) and is_array($configs_with_discounts) and count($configs_with_discounts) > 0) {
  $specific_price = $groupinc->getGroupincReduction($configs_with_discounts, $id_product, $specific_price);
  }
  if (isset(self::$_prices[$cache_id])) {
  return self::$_prices[$cache_id];
  }
  $cache_id_2 = $id_product.'-'.$id_shop;
  if (!isset(self::$_pricesLevel2[$cache_id_2])) {
  $sql = new DbQuery();
  $sql->select('product_shop.`price`, product_shop.`wholesale_price`, product_shop.`ecotax`');
  $sql->from('product', 'p');
  $sql->innerJoin('product_shop', 'product_shop', '(product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = '.(int)$id_shop.')');
  $sql->where('p.`id_product` = '.(int)$id_product);
  if (Combination::isFeatureActive()) {
  $sql->select('IFNULL(product_attribute_shop.id_product_ attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on');
  $sql->leftJoin('product_attribute_shop', 'product_attribute_shop', '(product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = '.(int)$id_shop.')');
  } else {
  $sql->select('0 as id_product_attribute');
  }
  $res = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS($sql);
  if (is_array($res) && count($res)) {
  foreach ($res as $row) {
  $array_tmp = array(
  'price' => $row['price'],
  'ecotax' => $row['ecotax'],
  'wholesale_price' => $row['wholesale_price'],
  'attribute_price' => (isset($row['attribute_price']) ? $row['attribute_price'] : null)
  );
  self::$_pricesLevel2[$cache_id_2][(int)$row['id_product_attribute']] = $array_tmp;
  if (isset($row['default_on']) && $row['default_on'] == 1) {
  self::$_pricesLevel2[$cache_id_2][0] = $array_tmp;
  }
  }
  }
  }
  if (!isset(self::$_pricesLevel2[$cache_id_2][(int)$id_product_attribute])) {
  return;
  }
  $result = self::$_pricesLevel2[$cache_id_2][(int)$id_product_attribute];
  if (!$specific_price || $specific_price['price'] < 0) {
  $price = (float)$result['price'];
  } else {
  $price = (float)$specific_price['price'];
  }
  if (!$specific_price || !($specific_price['price'] >= 0 && $specific_price['id_currency'])) {
  $price = Tools::convertPrice($price, $id_currency);
  if (isset($specific_price['price']) && $specific_price['price'] >= 0) {
  $specific_price['price'] = $price;
  }
  }
  $wholesale_price_without_taxes = (float)$result['wholesale_price'];
  if (is_array($result) && (!$specific_price || !$specific_price['id_product_attribute'] || $specific_price['price'] < 0)) {
  $attribute_price = Tools::convertPrice($result['attribute_price'] !== null ? (float)$result['attribute_price'] : 0, $id_currency);
  if ($id_product_attribute !== false) {
  $price += $attribute_price;
  $wholesale_price_without_taxes += $attribute_price;
  }
  }
  if ((int)$id_customization) {
  $price += Customization::getCustomizationPrice($id_customiza tion);
  }
  $address->id_country = $id_country;
  $address->id_state = $id_state;
  $address->postcode = $zipcode;
  $tax_manager = TaxManagerFactory::getManager($address, Product::getIdTaxRulesGroupByIdProduct((int)$id_pr oduct, $context));
  $product_tax_calculator = $tax_manager->getTaxCalculator();
  $retail_price_without_taxes = $price;
  $retail_price_with_taxes = $product_tax_calculator->addTaxes($price);
  $wholesale_price_with_taxes = $product_tax_calculator->addTaxes($wholesale_price_without_taxes);
  if ($use_group_reduction) {
  $reduction_from_category = GroupReduction::getValueForProduct($id_product, $id_group);
  if ($reduction_from_category !== false) {
  $group_reduction = $price * (float)$reduction_from_category;
  } else { // apply group reduction if there is no group reduction for this category
  $group_reduction = (($reduc = Group::getReductionByIdGroup($id_group)) != 0) ? ($price * $reduc / 100) : 0;
  }
  }
  $use_group_reduction_override = true;
  if ((isset($configs_without_taxes) and is_array($configs_without_taxes) and count($configs_without_taxes) > 0) || (isset($configs_with_taxes) and is_array($configs_with_taxes) and count($configs_with_taxes))) {
  if (isset($configs_without_taxes) and is_array($configs_without_taxes) and count($configs_without_taxes) > 0) {
  foreach ($configs_without_taxes as $giconfig) {
  if (!empty($specific_price) || $group_reduction) {
  if (!$giconfig['skip_discounts']) {
  $id_gi_config = $giconfig['id_groupinc_configuration'];
  $price = $groupinc->getPriceModified($id_gi_config, $retail_price_with_taxes, $retail_price_without_taxes, $wholesale_price_with_taxes, $wholesale_price_without_taxes);
  $retail_price_without_taxes = $price;
  $wholesale_price_without_taxes = $price;
  }
  } else {
  $id_gi_config = $giconfig['id_groupinc_configuration'];
  $price = $groupinc->getPriceModified($id_gi_config, $retail_price_with_taxes, $retail_price_without_taxes, $wholesale_price_with_taxes, $wholesale_price_without_taxes);
  $retail_price_without_taxes = $price;
  $wholesale_price_without_taxes = $price;
  }
  if ($giconfig['override_discounts']) {
  $use_group_reduction_override = false;
  }
  if ($giconfig['first_condition']) {
  break;
  }
  }
  if ($use_tax) {
  $price = $product_tax_calculator->addTaxes($price);
  }
  }
  if (isset($configs_with_taxes) and is_array($configs_with_taxes) and count($configs_with_taxes) > 0) {
  foreach ($configs_with_taxes as $giconfig) {
  if (!empty($specific_price) || $group_reduction) {
  if (!$giconfig['skip_discounts']) {
  $id_gi_config = $giconfig['id_groupinc_configuration'];
  $price = $groupinc->getPriceModified($id_gi_config, $retail_price_with_taxes, $retail_price_without_taxes, $wholesale_price_with_taxes, $wholesale_price_without_taxes);
  $retail_price_with_taxes = $price;
  $wholesale_price_with_taxes = $price;
  }
  } else {
  $id_gi_config = $giconfig['id_groupinc_configuration'];
  $price = $groupinc->getPriceModified($id_gi_config, $retail_price_with_taxes, $retail_price_without_taxes, $wholesale_price_with_taxes, $wholesale_price_without_taxes);
  $retail_price_with_taxes = $price;
  $wholesale_price_with_taxes = $price;
  }
  if ($giconfig['override_discounts']) {
  $use_group_reduction_override = false;
  }
  if ($giconfig['first_condition']) {
  break;
  }
  }
  if (!$use_tax) {
  $price = $product_tax_calculator->removeTaxes($price);
  }
  }
  } else {
  if ($use_tax) {
  $price = $product_tax_calculator->addTaxes($price);
  }
  }
  if (($result['ecotax'] || isset($result['attribute_ecotax'])) && $with_ecotax) {
  $ecotax = $result['ecotax'];
  if (isset($result['attribute_ecotax']) && $result['attribute_ecotax'] > 0) {
  $ecotax = $result['attribute_ecotax'];
  }
  if ($id_currency) {
  $ecotax = Tools::convertPrice($ecotax, $id_currency);
  }
  if ($use_tax) {
  $tax_manager = TaxManagerFactory::getManager(
  $address,
  (int)Configuration::get('PS_ECOTAX_TAX_RULES_GROUP _ID')
  );
  $ecotax_tax_calculator = $tax_manager->getTaxCalculator();
  $price += $ecotax_tax_calculator->addTaxes($ecotax);
  $wholesale_price_with_taxes += $ecotax_tax_calculator->addTaxes($ecotax);
  } else {
  $price += $ecotax;
  $wholesale_price_with_taxes += $ecotax;
  }
  }
  $apply_taxes_after = false;
  $price_to_apply = -1;
  if (isset($configs_with_discounts) and is_array($configs_with_discounts) and count($configs_with_discounts) > 0) {
  foreach ($configs_with_discounts as $giconfig) {
  if ($giconfig['price_calculation'] == 0) {
  $price = $wholesale_price_without_taxes;
  }
  if ($giconfig['price_calculation'] == 1) {
  $price = $retail_price_without_taxes;
  }
  if ($giconfig['price_calculation'] == 2) {
  $price = $wholesale_price_with_taxes;
  }
  if ($giconfig['price_calculation'] == 3) {
  $price = $retail_price_with_taxes;
  }
  if ($giconfig['price_application'] == 0) {
  $price_to_apply = $wholesale_price_without_taxes;
  $apply_taxes_after = true;
  }
  if ($giconfig['price_application'] == 1) {
  $price_to_apply = $retail_price_without_taxes;
  $apply_taxes_after = true;
  }
  if ($giconfig['price_application'] == 2) {
  $price_to_apply = $wholesale_price_with_taxes;
  }
  if ($giconfig['price_application'] == 3) {
  $price_to_apply = $retail_price_with_taxes;
  }
  break;
  }
  }
  $specific_price_reduction = 0;
  if (($only_reduc || $use_reduc) && $specific_price) {
  if ($specific_price['reduction_type'] == 'amount') {
  $reduction_amount = $specific_price['reduction'];
  if (!$specific_price['id_currency']) {
  $reduction_amount = Tools::convertPrice($reduction_amount, $id_currency);
  }
  $specific_price_reduction = $reduction_amount;
  if (!$use_tax && $specific_price['reduction_tax']) {
  $specific_price_reduction = $product_tax_calculator->removeTaxes($specific_price_reduction);
  }
  if ($use_tax && !$specific_price['reduction_tax']) {
  $specific_price_reduction = $product_tax_calculator->addTaxes($specific_price_reduction);
  }
  } else {
  $specific_price_reduction = $price * $specific_price['reduction'];
  }
  }
  if ($price_to_apply > -1) {
  $price_to_apply -= $specific_price_reduction;
  $price = $price_to_apply;
  } else{
  $price -= $specific_price_reduction;
  }
  $override_discounts = false;
  if (isset($configs_with_discounts) and is_array($configs_with_discounts) and count($configs_with_discounts) > 0) {
  if ($configs_with_discounts[0]['override_discounts'] == 1) {
  $override_discounts = true;
  }
  if ($use_tax and $apply_taxes_after) {
  $price = $product_tax_calculator->addTaxes($price);
  }
  }
  if ($use_group_reduction && $use_group_reduction_override) {
  $reduction_from_category = GroupReduction::getValueForProduct($id_product, $id_group);
  if ($reduction_from_category !== false) {
  $group_reduction = $price * (float)$reduction_from_category;
  } else { // apply group reduction if there is no group reduction for this category
  $group_reduction = (($reduc = Group::getReductionByIdGroup($id_group)) != 0) ? ($price * $reduc / 100) : 0;
  }
  $price -= $group_reduction;
  }
  if ($only_reduc) {
  return Tools::ps_round($specific_price_reduction, $decimals);
  }
  $price = Tools::ps_round($price, $decimals);
  if ($price < 0) {
  $price = 0;
  }
  self::$_prices[$cache_id] = $price;
  return self::$_prices[$cache_id];
  }
  Naposledy upravil BuzekJirka : 02.08.2018 v 16:27

 2. Co se právě děje na Webtrhu?
Hostujeme u Server powered by TELE3