Predstavujeme vám Medicpoint.Online. Tento jednoduchý no zároveň profesionálne prepracovaný vyhľadávač slúži pre každého, kto potrebuje zdravotnú starostlivosť, no nemá prehľad o zdravotníkoch a zdravotných inštitúciach. Každý zdravotník má možnosť vytvoriť si profil v tomto vyhľadávači a tak informovať o sebe široké okolie.

Hlavné vlastnosti vyhľadávača

Jednoducho obsluhovatelné prostredie či už pre zdravotníka, zdravotné zariadenie alebo pre pacienta
Možnosť nastaviť si objednávkový kalendár, kde si zdravotník alebo zdravotné zariadenie nastaví voľné termíny a pacient sa môže objednať. Zdravotník alebo zdravotné zariadenie môže objednávky buď prijať alebo odmietnuť.
Kompletné informácie o zdravotníkovy vrátane ordinačných hodín, certifikátov a ocenení, schválených zdravotných poisťovniach, navigácie až k ordinácií, priameho kontaktu so zdravotníkom alebo telefónneho kontaktu
Kategorizovanie podľa typu zariadenia alebo kvalifikácie zdravotníka.
Po správnej propagácií stránka prináša množstvo ziskov. Dôvod predaja je prechod na nový druh podnikania. Pokiaľ sme sa stránke plne venovali a robil sa plnohodnotný marketing boli zisky naozaj značné. Tým, že sme sa primárne začali venovať marketingu k novému druhu podnikania nezostal nám čas na stránku a preto jej návštevnosť upadla.


Čo dostane nový majiteľ po zakúpení vyhľadávača

Doménu Medicpoint.online (alebo inú doménu, ak si vyberie)
Možnosť nahrať celý vyhľadávač na hosting nového majiteľa
Kompletnú inštruktáž ohľadom obsluhy vyhľadávača
Plnú podporu po dobu 3 mesiacov
V čom spočíva zisk zo strany majiteľa vyhľadávača

Každý zdravotník alebo zdravotné zariadenie pri vytvorení profilu dostane takzvaný balík zdarma, ktorý bude obmedzený o určité časom pre zdravotníka dôležité funkcie (o aké funkcie sa jedná si zvolí majiteľ vyhľadávača). Ak si bude zdravotník chcieť sprístupniť aj ostatné funkcie vyhľadávača, môže tak dosiahnuť pomocou zakúpenia si plateného balíčka (opäť majiteľ rozhodne o aké balíky sa bude jednať). Pri správnom marketingu a náležitej propagácií môžeme zaručiť veľmi značný zisk pre nového majiteľa.

Náhľad stránky: KLIKNITE SEM PRE ZOBRAZENIE