Pro připravovaný projekt hledáme na dlouhodobou spolupráci někoho, kdo umí maďarsky. Protože by bylo dobré, abychom se s ním byli schopni domluvit takový ideál vidíme třeba ve Slovákovi s maďarštinou. Pokud nebude úplný technický antitalent jen dobře.

Je tu někdo takový nebo dokážete někoho doporučit? Jedná se nám primárně o dlouhodobou spolupráci při expanzi do Maďarska.


Jan Škranc
skranc@webczech.cz
+420 605 526 147