Naše advokátní kancelář se sídlem v Praze a s pobočkou v Ústí nad Labem nabízí právní služby zejména v oblasti vymáhání pohledávek a zakládání a správy obchodních společností (nejčastěji společností s ručením omezeným).

Při vymáhání pohledávek našich klientů se vždy nejprve pokoušíme o mimosoudní vymožení dluhu (telefonický kontakt dlužníka, zaslání kvalifikované předžalobní výzvy), přičemž často dochází k úhradě dluhu již v této fázi. Až následně (na pokyn klienta) vymáháme pohledávky prostřednictvím soudního, případně i exekučního řízení. Odměna naší kanceláře je zpravidla z velké části sjednávána v návaznosti na úspěšné vymožení dlužné částky.

S ohledem na naši úzkou spolupráci s notářským úřadem, se kterým sdílíme kanceláře v Praze, jsme dále schopni velmi rychle a efektivně poskytovat služby v oblasti správy obchodních společností (zakládání společností, společenské změny, valné hromady, převody podílů apod.).

V případě zájmu o naše služby mě neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel. 607 112 709 nebo na e-mailové adrese novosad@bezesporu.com.

Mgr. Matouš Novosad,
advokátní kancelář Václava Špundy

náměstí Kinských 741/6
Smíchov
150 00 Praha 5
tel. +420 607 112 709

BEZESPORU.com