logo
29.05.2018 10:05
1
Ahoj všem,

nastyloval jsem si mapu a marker, dal jsem tam úvodní obrázek...teď je to custom marker...

Volám ho v události, aby mi vyskočilo okénko kam později nahážu pár polí.

A ono nechce vyskočit :)

Jak mám definovat marker tak, aby to okénko vyskočilo nebo mám vytvoři jiný pop over ?


Zde mapa s příkladem:
Pronájem bytu v Berouně na závodí 1

zde kod:

Kód:

<?php

  $api_key = '';
  $marker = get_field('obrazek-byty', $post_id);
  $location = get_field('mapa_byty');
  $zoom = get_field('zoom');
  if ( $api_key && $location['lat'] && $location['lng'] ) { ?>
  <div id="map"></div>
  <script>
  
  
  
function initMap() {
    
   //adapted from http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/overlayview/custommarker.html
function CustomMarker(latlng, map, imageSrc) {
  this.latlng_ = latlng;
  this.imageSrc = imageSrc;
  // Once the LatLng and text are set, add the overlay to the map. This will
  // trigger a call to panes_changed which should in turn call draw.
  this.setMap(map);
}

CustomMarker.prototype = new google.maps.OverlayView();

CustomMarker.prototype.draw = function () {
  // Check if the div has been created.
  var div = this.div_;
  if (!div) {
    // Create a overlay text DIV
    div = this.div_ = document.createElement('div');
    // Create the DIV representing our CustomMarker
    div.className = "customMarker"


    var img = document.createElement("img");
    img.src = this.imageSrc;
    div.appendChild(img);
    google.maps.event.addDomListener(div, "click", function (event) {
      google.maps.event.trigger(me, "click");
    });

    // Then add the overlay to the DOM
    var panes = this.getPanes();
    panes.overlayImage.appendChild(div);
  }

  // Position the overlay 
  var point = this.getProjection().fromLatLngToDivPixel(this.latlng_);
  if (point) {
    div.style.left = point.x + 'px';
    div.style.top = point.y + 'px';
  }
};

CustomMarker.prototype.remove = function () {
  // Check if the overlay was on the map and needs to be removed.
  if (this.div_) {
    this.div_.parentNode.removeChild(this.div_);
    this.div_ = null;
  }
};

CustomMarker.prototype.getPosition = function () {
  return this.latlng_;
};


 // Styles a map in silver mode.
    var yourplace = {lat: <?php echo $location['lat']; ?>, lng: <?php echo $location['lng']; ?>};
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
     center: yourplace,
     scrollwheel: false,
     <?php
     // The higher the number the closer the zoom
     if ( $zoom ) {
       echo 'zoom: ' . $zoom . ',' . PHP_EOL;
     } else {
       echo 'zoom: 14,';
     }
     echo 'draggable: true,' . PHP_EOL; // This is in place for mobile devices if you are using mobile-detect wrap it in a if $mobile query
     // Next up the map styling, use the Google Map Style generator
     ?>
     styles: [{
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#f5f5f5"
      }]
     }, {
      "elementType": "labels.icon",
      "stylers": [{
       "visibility": "off"
      }]
     }, {
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#616161"
      }]
     }, {
      "elementType": "labels.text.stroke",
      "stylers": [{
       "color": "#f5f5f5"
      }]
     }, {
      "featureType": "administrative.land_parcel",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#bdbdbd"
      }]
     }, {
      "featureType": "poi",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#eeeeee"
      }]
     }, {
      "featureType": "poi",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#757575"
      }]
     }, {
      "featureType": "poi.park",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#e5e5e5"
      }]
     }, {
      "featureType": "poi.park",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#9e9e9e"
      }]
     }, {
      "featureType": "road",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#ffffff"
      }]
     }, {
      "featureType": "road.arterial",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#757575"
      }]
     }, {
      "featureType": "road.highway",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#dadada"
      }]
     }, {
      "featureType": "road.highway",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#616161"
      }]
     }, {
      "featureType": "road.local",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#9e9e9e"
      }]
     }, {
      "featureType": "transit.line",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#e5e5e5"
      }]
     }, {
      "featureType": "transit.station",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#eeeeee"
      }]
     }, {
      "featureType": "water",
      "elementType": "geometry",
      "stylers": [{
       "color": "#c9c9c9"
      }]
     }, {
      "featureType": "water",
      "elementType": "labels.text.fill",
      "stylers": [{
       "color": "#9e9e9e"
      }]
     }]
    });
    

var data = [{
  profileImage: "<?php echo $marker; ?>",
  position: yourplace,
}]

for(var i=0;i<data.length;i++){
new CustomMarker(new google.maps.LatLng(data[i].position), map, data[i].profileImage)
}  

   

 
  var contentString = '<div id="content">'+
      '<div id="siteNotice">'+
      '</div>'+
      '<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">Uluru</h1>'+
      '<div id="bodyContent">'+
      '<p><b>Uluru</b>, also referred to as <b>Ayers Rock</b>, is a large ' +
      'sandstone rock formation in the southern part of the '+
      'Northern Territory, central Australia. It lies 335&#160;km (208&#160;mi) '+
      'south west of the nearest large town, Alice Springs; 450&#160;km '+
      '(280&#160;mi) by road. Kata Tjuta and Uluru are the two major '+
      'features of the Uluru - Kata Tjuta National Park. Uluru is '+
      'sacred to the Pitjantjatjara and Yankunytjatjara, the '+
      'Aboriginal people of the area. It has many springs, waterholes, '+
      'rock caves and ancient paintings. Uluru is listed as a World '+
      'Heritage Site.</p>'+
      '<p>Attribution: Uluru, <a href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluru&oldid=297882194">'+
      'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluru</a> '+
      '(last visited June 22, 2009).</p>'+
      '</div>'+
      '</div>';
    
  var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
     content: contentString
    });
    
  CustomMarker.addListener('click', function() {
     infowindow.open(map, CustomMarker);
    });
   
    
  
    
   
    <?php } ?>
    
   }
  </script>
  <?php 
  echo '<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=' . $api_key . '&callback=initMap" async defer></script>';
  
?>

Co se právě děje na Webtrhu?

29.05.2018 10:28
2
pokud tahle funkce "function initMap()" ma uzavirat vsechny ostatni... tak ti to koliduje s php... musis to prohodit...

Kód:
 
   }
  </script>

    <?php } ?>
29.05.2018 10:33
3
Už jsem to prohodil a v konzoli přibyla chyba..

---------- Příspěvek doplněn 29.05.2018 v 10:38 ----------

Ta chyba je ten click... chápu..

---------- Příspěvek doplněn 29.05.2018 v 10:57 ----------

Připojil jsem to tam takhle a zmizelo, že je to funkce..., ale chybu po clicku tam pořád mám.., co definovat do argumentu , je to argument, map, CustomMarker ?

CustomMarker.prototype.addListener('click', function() {
infowindow.open(map, CustomMarker);
});
29.05.2018 11:05
4
tady je to funkcni... https://developers.google.com/maps/d...owindow-simple
+ tohle https://developers.google.com/maps/d...es/icon-simple
a musi to fungovat
29.05.2018 11:07
5
Původně odeslal Shopines
Jo to jsem viděl, ale já mám custom marker.... ne marker...
29.05.2018 11:12
6
Původně odeslal PetrGargulák
Jo to jsem viděl, ale já mám custom marker.... ne marker...
doplnil jsem to https://developers.google.com/maps/d...es/icon-simple
29.05.2018 11:16
7
Původně odeslal Shopines
Jenomže já potřebuji mít ten marker nastylovaný takhle ho nastyluji hrozně těžce, nebude lepší tam dát poover přes jquery na kliknutí do divu ?

---------- Příspěvek doplněn 29.05.2018 v 11:17 ----------

Původně odeslal Shopines
Nebo proč to na kliknutí reaguje tak jak reaguje... ?

ReferenceError: me is not defined[Zjistit více]
test-bytu2:629:13
initMap/CustomMarker.prototype.draw/<
29.05.2018 11:47
8
vysledek -> https://michal.sixta.cz/tmp/map/map.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<meta charset="utf-8">
<title>Info windows</title>
<style>
/* Always set the map height explicitly to define the size of the div
* element that contains the map. */
#map {
height: 100%;
}
/* Optional: Makes the sample page fill the window. */
html, body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
</head>
<body><div id="map"></div>
<?php

$api_key = 'AIzaSyBnWhato3p7JhkOjk9f45WdlXYWeMEhYCY';

?>
<div id="map"></div>
<script>

function initMap() {
var uluru = {lat: -25.363, lng: 131.044};

var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
zoom: 4,
center: uluru,
styles: [{
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#f5f5f5"
}]
}, {
"elementType": "labels.icon",
"stylers": [{
"visibility": "off"
}]
}, {
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#616161"
}]
}, {
"elementType": "labels.text.stroke",
"stylers": [{
"color": "#f5f5f5"
}]
}, {
"featureType": "administrative.land_parcel",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#bdbdbd"
}]
}, {
"featureType": "poi",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#eeeeee"
}]
}, {
"featureType": "poi",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#757575"
}]
}, {
"featureType": "poi.park",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#e5e5e5"
}]
}, {
"featureType": "poi.park",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#9e9e9e"
}]
}, {
"featureType": "road",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#ffffff"
}]
}, {
"featureType": "road.arterial",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#757575"
}]
}, {
"featureType": "road.highway",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#dadada"
}]
}, {
"featureType": "road.highway",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#616161"
}]
}, {
"featureType": "road.local",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#9e9e9e"
}]
}, {
"featureType": "transit.line",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#e5e5e5"
}]
}, {
"featureType": "transit.station",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#eeeeee"
}]
}, {
"featureType": "water",
"elementType": "geometry",
"stylers": [{
"color": "#c9c9c9"
}]
}, {
"featureType": "water",
"elementType": "labels.text.fill",
"stylers": [{
"color": "#9e9e9e"
}]
}]
});

var image = 'https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png';
var beachMarker = new google.maps.Marker({
position: uluru,
map: map,
icon: image
});

var contentString = '<div id="content">'+
'<div id="siteNotice">'+
'</div>'+
'<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">Uluru</h1>'+
'<div id="bodyContent">'+
'<p><b>Uluru</b>, also referred to as <b>Ayers Rock</b>, is a large ' +
'sandstone rock formation in the southern part of the '+
'Northern Territory, central Australia. It lies 335&#160;km (208&#160;mi) '+
'south west of the nearest large town, Alice Springs; 450&#160;km '+
'(280&#160;mi) by road. Kata Tjuta and Uluru are the two major '+
'features of the Uluru - Kata Tjuta National Park. Uluru is '+
'sacred to the Pitjantjatjara and Yankunytjatjara, the '+
'Aboriginal people of the area. It has many springs, waterholes, '+
'rock caves and ancient paintings. Uluru is listed as a World '+
'Heritage Site.</p>'+
'<p>Attribution: Uluru, <a href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluru&oldid=297882194">'+
'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluru</a> '+
'(last visited June 22, 2009).</p>'+
'</div>'+
'</div>';

var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
content: contentString
});


beachMarker.addListener('click', function() {
infowindow.open(map, beachMarker);
});
}
</script><?php
echo '<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=' . $api_key . '&callback=initMap" async defer></script>';

?>
</body>
</html>
29.05.2018 11:51
9
Původně odeslal Shopines
Hezký, ale nedám tam box shadow, zaoblený rohy 50 % a border.
29.05.2018 12:15
10
ze by :) https://michal.sixta.cz/tmp/map/map.php
29.05.2018 12:16
11
Původně odeslal Shopines
:)) Ty si fakt šikovnej... poslal jsem ti mejla koukni na to.
29.05.2018 12:27
12
nic neprislo :)
29.05.2018 12:30
13
Původně odeslal Shopines
nic neprislo :)
Tak mi pošli email... já jsem to psal na ten co máš v infu... michal@sixta.cz
29.05.2018 12:33
14
Původně odeslal PetrGargulák
Tak mi pošli email... já jsem to psal na ten co máš v infu... michal@sixta.cz
ten je spravny
29.05.2018 12:35
15
Původně odeslal Shopines
ten je spravny
Tak zkus poslat email mě... gargulakpetr@seznam.cz