Obecný popis problému: V administraci se dostávám na chybu 500, u stránky Produkty (zásadní) a při změně stavu objednávky na Zrušeno. Pokud nastavím režim ladění, stránka Produkty funguje, ale pak dochází k chybě na frontendu v procesu objednávky.
Hledal jsem možnou příčinu podle chyb z logu, je možné, že jde o zastaralé PHP výrazy v kódu šablony, které potom kolidují s verzí PHP (7.1.5).
Prosím o hrubý odhad ceny, momentálně si nemohu dovolit větší výdaje, špatné načasování.