Hľadám partnera s odhodlaním budovať cestovnú kanceláriu so zameraním na incoming turizmus.

Projekt je v štádiu start-up.

Od partnera očakávam aktívnu účasť na rozhodnutiach smerovania projektu, relevantnú protiváhu názorov a schopnosť kreatívneho a otvoreného myslenia.

Ideálne, ak budeš disponovať aj so skúsenosťami s podnikaním. Z mojej strany ponúkam viac, ako ako 12 ročné skúsenosti.

Bližšie info e-mailom na: partnerforagency@gmail.com