logo
Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Poptávky vývoje a programování

PHP nefunguje mi řazení podle priority

hourglass
Skončil
07.04.2018 v 14:17
biders
100% odezva
1 zájemce
Prodejce
A
Dobrý den,

potřeboval bych udělat stejné řazení jako mám na hlavní stránce tak i na ostatních.Přikládám Php kod. Je to na této stránce tady se to řadí dobře...

Golf Masters | sport & business golf tour | Golf Masters | sport & business…

Tady a tady, pak špatně:

Zapojte se | GolfMasters.cz

Golfový turnaj Golf Resort Zbraslav | GolfMasters.cz

to co se řadí špatně má index sidebar a to co dobře To co se řadí dobře, ale nevím jestli to jde přesně podle priority jak je to tam nastaveno, protože myslím,ž e v administraci to podle priority nejde....

To co se řadí dobře je toto:

Kód:
<section class="product-list bg-subpage pozadi-produktu">
	<div class="container">
		{if $data[\'msgO\']!=\'\'}<div class="alert alert-success">{$data[\'msgO\']}</div>{/if}
		{if $data[\'msgE\']!=\'\'}<div class="alert alert-danger">{$data[\'msgE\']}</div>{/if}
		<h1 class="heading heading--medium text-center mb-34"></h1>
		<div class="row">
			{foreach $data[\'vystup\'][\'data\']->clanky[\'data\'] as $r}
				<div class="col5b">
					<a href="{$r->url}" class="product-card">
						<div class="product-card__image">
							{if $r->je_tip==1}<div class="product-card__tip"><span class="invisible">Our tip</span></div>{/if}
							<div class="img-container">
								<picture>
									<source media="(min-width: 45em)" srcset="{$r->imgPh[\'a\']}">
									<source media="(min-width: 22em)" srcset="{$r->imgPh[\'b\']}">
									<img src="{$r->imgPh[\'c\']}" alt="{$r->name}">
								</picture>
							</div>
              <div class="price">
							 <div class="img-wrapper"><img style="position:absolute;" src="/public/icons/05_kalendar.svg" class="img-fluid svg" id="vrstva2" alt=""/><span>{$r->historie}</span></div>
            	</div> 
              <div class="product-card__badge-wrapper">
								{if $r->je_novinka==1}<span class="product-card__badge">Novinka</span>{/if}
								{if $r->je_sleva==1}<span class="product-card__badge product-card__badge--red">Sleva při rychlém jednání</span>{/if}
							</div>
						</div>
						<div class="product-card__head">
							<h3 class="product-card__title">{$r->name}</h3>
						<!--	<ul>
							
								<li class="location">{$r->sidlo}</li>
							
							</ul>-->
						</div>
						<hr>
						<div class="product-card__body">{!$r->annotation|truncate:170}</div>
						
							
							
				 <div class="work__item-tags">
              hřiště | fotogalerie | výsledky | statistiky             
              
              </div> 	
					</a>
         
				</div>
			{/foreach}
		</div>
	</div>
</section>Zkoušel jsem jenom překopírovat html to co mám v jednom latte do druhého a myslel jsem , že to půjde.Nejde to.Myslím si,ž e je to v tom, že nějak musím přihlásit do php tu funkci...a přiřadit jí k latte.

Tohle je sidebar:

Kód:
<section class="product-list">
	<div class="container">
		<div class="row">
			{foreach $data[\'sidebar\'][\'data\'] as $r}
				<div class="col5b">
					<a href="{$r->url}" class="product-card">
						<div class="product-card__image">
							{if $r->je_tip==1}<div class="product-card__tip"><span class="invisible">Our tip</span></div>{/if}
							<div class="img-container">
								<picture>
									<source media="(min-width: 45em)" srcset="{$r->imgPh[\'a\']}">
									<source media="(min-width: 22em)" srcset="{$r->imgPh[\'b\']}">
									<img src="{$r->imgPh[\'c\']}" alt="{$r->name}">
								</picture>
							</div>
              	<div class="price">
								<b></b> <div class="img-wrapper"><img style="position:absolute;" src="/public/icons/05_kalendar.svg" class="img-fluid svg" id="vrstva2" alt=""/><span>{$r->historie}</span></div>
							
							</div>
						
							<div class="product-card__badge-wrapper">
								{if $r->je_novinka==1}<span class="product-card__badge">Novinka</span>{/if}
								{if $r->je_sleva==1}<span class="product-card__badge product-card__badge--red">Sleva při rychlém jednání</span>{/if}
							</div>
						</div>
						<div class="product-card__head">
							<h3 class="product-card__title">{$r->name}</h3>
				
					</div>
						<hr>
						<div class="product-card__body">{!$r->annotation|truncate:170}</div>
								
				 <div class="work__item-tags">
              hřiště | fotogalerie | výsledky | statistiky             
              
              </div> 
						
					</a>
				</div>
			{/foreach}
		</div>
	</div>
</section>

Frontend PHP:


Kód:
$tplData[\'msgO\']=$msgO;
$tplData[\'msgE\']=$msgE;
$tplData[\'rok\']=date(\'Y\');


$tplData[\'vystup\']=GetPG($url[0]);
$tplData[\'vystup\'][\'data\']->annotation2=str_replace(\'<p>\', \'<p class="desc">\', $tplData[\'vystup\'][\'data\']->annotation);


if($tplData[\'vystup\'][\'e404\']>0) {
}
else {
}

//	načtení meníčka
$date=date(\'Y-m-d H:i:s\');
$tplData[\'topMenu\']=dibi::query(\'SELECT `id`, `name`, `url`, `priority` FROM `jf_article` WHERE `category` = 1 AND `published` <= %s AND `timeout` >= %s ORDER BY `priority` DESC\', $date, $date)->FetchAll();
//jfApp::x($url);jfApp::x($path);jfApp::x($tplData[\'topMenu\']);die();
$categoryMap=array(10=>5, 11=>6, 12=>7, 13=>8, 14=>10);
$tplData[\'subMenu\']=array();
foreach($categoryMap as $i) $tplData[\'subMenu\'][$i]=array(\'data\'=>array(), \'count\'=>0);
$in=\'10,11,12,13,14\';
$subMenu=dibi::query(\'SELECT `id`, `category`, `name`, `url`, `priority` FROM `jf_article` WHERE `category` IN (\'.$in.\') AND `published` <= %s AND `timeout` >= %s ORDER BY `priority` DESC\', $date, $date)->FetchAll();
//jfApp::x($subMenu);
foreach($subMenu as $i) {
	//jfApp::x($i);
	$tplData[\'subMenu\'][$categoryMap[(int)$i->category]][\'data\'][]=$i;
}
foreach($tplData[\'subMenu\'] as $k=>$v) $tplData[\'subMenu\'][$k][\'count\']=count($v[\'data\']);

foreach($tplData[\'topMenu\'] as $k=>$v) {
	$css=\'\';
	$sub=0;
	if(isset($tplData[\'subMenu\'][$v->id])&&$tplData[\'subMenu\'][$v->id][\'count\']>0) {
		$css=\'navigation__dropdown\';
		$sub=$tplData[\'subMenu\'][$v->id][\'count\'];
	}
	if($v->url==$url[0]) $css=trim($css.\' active2\');
	$tplData[\'topMenu\'][$k]->css=$css;
	$tplData[\'topMenu\'][$k]->sub=$sub;
}
//jfApp::x($tplData[\'topMenu\']);jfApp::x($tplData[\'subMenu\']);jfApp::x($subMenu);die();
$tplData[\'url\']=$url;


$tplData[\'subTpl\']=\'sub_clanek.latte\';
if($tplData[\'vystup\'][\'data\']->id==1) $tplData[\'subTpl\']=\'sub_home.latte\';
else if($tplData[\'vystup\'][\'data\']->id==4) $tplData[\'subTpl\']=\'sub_kontakt.latte\';
else if($tplData[\'vystup\'][\'data\']->id==9) $tplData[\'subTpl\']=\'sub_prilezitost.latte\';
else if($tplData[\'vystup\'][\'data\']->id==5||$tplData[\'vystup\'][\'data\']->category==10) $tplData[\'subTpl\']=\'sub_s_nabidky.latte\';
else if($tplData[\'vystup\'][\'data\']->category==4) $tplData[\'subTpl\']=\'sub_nabidka.latte\';
else if(in_array($tplData[\'vystup\'][\'data\']->id, array(6, 7, 8, 10))||in_array($tplData[\'vystup\'][\'data\']->category, array(11, 12, 13, 14))) $tplData[\'subTpl\']=\'sub_s_clanky.latte\';

//	začátek novinek a sidebaru
$date=date(\'Y-m-d H:i:s\');
$col=\'`id`, `category`, `author`, `published`, `name`, `title`, `url`, `img`, `annotation`		, `je_novinka`, `je_sleva`\';
$order=\'`cena` DESC, `published` DESC\';
$wh=\'`published` <= "\'.$date.\'" AND `timeout` >= "\'.$date.\'"\';
if($tplData[\'vystup\'][\'data\']->id==1) {
	$wh.=\' AND `category`=9\';
}
else {
	$wh.=\' AND `category`=4\';
	$col.=\'		, `domena`, `sidlo`, `historie`, `sklad`, `narocnost`, `navratnost`, `overena`, `hodnoceni`, `cena`, `je_tip`\';
}
$pgS=5;
$clanky=new jfTable(\'jf_article\');
$res=$clanky->GetAll($col, $wh, $order, $pgS, 1);	//	GetAll($col, $wh, $order, $pageSize, (int)$_GET[\'pg\']);
foreach($res[\'data\'] as $k=>$v){
	$ph=dibi::query(\'SELECT `id` FROM `jf_photos` WHERE `article` = \'.$v->id.\' ORDER BY `priority` DESC LIMIT 1\')->fetchSingle();
	$res[\'data\'][$k]->imgPh=$gallery->Get((int)$ph);
}
$res[\'pagesize\']=$pageSize;
$res[\'pages\']=ceil($res[\'found\']/$pgS);
$tplData[\'sidebar\']=$res;
//jfApp::x($tplData[\'sidebar\'], \'sidebar\');	jfApp::x($tplData[\'vystup\'][\'data\'], \'sidebar\');	die();

//	konec novinek a sidebaru//	začátek výběru článků
if($tplData[\'subTpl\']==\'sub_clanek.latte\') {
	$col=\'`id`, `category`, `author`, `published`, `name`, `title`, `url`, `img`, `annotation`		, `je_novinka`, `je_sleva`\';
	$order=\'`priority` DESC, `published` DESC\';
	$wh=\'`published` <= "\'.$date.\'" AND `timeout` >= "\'.$date.\'" AND `category`=9\';
	$pgS=4;
	$clanky=new jfTable(\'jf_article\');
	$res=$clanky->GetAll($col, $wh, $order, $pgS, 1);	//	GetAll($col, $wh, $order, $pageSize, (int)$_GET[\'pg\']);
	foreach($res[\'data\'] as $k=>$v){
		$ph=dibi::query(\'SELECT `id` FROM `jf_photos` WHERE `article` = \'.$v->id.\' ORDER BY `priority` DESC LIMIT 1\')->fetchSingle();
		$res[\'data\'][$k]->imgPh=$gallery->Get((int)$ph);
	}
	$res[\'pagesize\']=$pageSize;
	$res[\'pages\']=ceil($res[\'found\']/$pgS);
	$tplData[\'dalsiClanky\']=$res;
}
//	konec výběru článků
//jfapp::x($p);die();
//	začátek dalších úprav
	//	načtení záložek u projektů atd.
	if(isset($tplData[\'vystup\'][\'data\']->p_id)) {
		$p=dibi::query(\'SELECT `name`, `url` FROM `jf_article` WHERE `id` = %i\', $tplData[\'vystup\'][\'data\']->p_id)->fetchAll();
		$tplData[\'vystup\'][\'data\']->p_name=$p[0]->name;
		$arr=array(array(\'name\'=>\'Vše\', \'url\'=>$p[0]->url, \'active\'=>0));
		foreach($subMenu as $i) {
			if($i->category==$tplData[\'vystup\'][\'data\']->p_cat) $arr[]=array(\'name\'=>$i->name, \'url\'=>$i->url, \'active\'=>0);
		}
		foreach($arr as $k=>$v) if($v[\'url\']==$url[0]) $arr[$k][\'active\']=1;
		$tplData[\'vystup\'][\'data\']->p_list=$arr;
		//jfApp::x($tplData[\'vystup\'][\'data\']);die();
		//jfApp::x($tplData[\'vystup\'][\'data\']->p_list);die();
	}
	//	"zúžené" stránkování
	$pg_arr=array();
	if($_GET[\'pg\']<=$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'clanky\'][\'pages\']){
		if($_GET[\'pg\']>1) $pg_arr[]=1;
		if($_GET[\'pg\']>2) $pg_arr[]=\'...\';
		$pg_arr[]=$_GET[\'pg\'];
		if($_GET[\'pg\']+1<$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'clanky\'][\'pages\']) $pg_arr[]=$_GET[\'pg\']+1;
		if($_GET[\'pg\']+2<$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'clanky\'][\'pages\']) $pg_arr[]=\'...\';
		if($_GET[\'pg\']<$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'clanky\'][\'pages\']) $pg_arr[]=$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'clanky\'][\'pages\'];
	}
	$tplData[\'strankovani_m\']=$pg_arr;
	//$d->p_id=10; $d->p_cat=14;
	
	
	//	zkontrolování pata 1, pata 2
	$x=$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata1\'].$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata2\'];
	if(strlen($tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata1\'].$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata2\'])<20) {
		//$res=dibi::test(\'SELECT id, `pata1`, `pata2` FROM `jf_article` WHERE `id` = %i\', $tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'kategorie\']);
		$res=dibi::query(\'SELECT id, `pata1`, `pata2` FROM `jf_article` WHERE `id` = %i\', $tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'kategorie\'])->fetchAll();
		$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata1\']=$res[0]->pata1;
		$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata2\']=$res[0]->pata2;
		//jfApp::x($res);
	}
	$x=$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata1\'].$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata2\'];
	if(strlen($tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata1\'].$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata2\'])<20) {
		$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata1\']=\'<h4>Hledáte způsob jak podnikat a jak vydělat peníze on-line?</h4>
        <p>Rádi bychom Vám představili unikátní projekt k navázání spolupráce nebo k rozjezdu vlastního
          podnikání on-line. Během více než 6 let naší praxe v networkingu jsme navázali stovky zajímavých
          kontaktů v oblasti dropshoppingu, přeposílání objednávek, velkoobchodu, tvorby webových stránek,
          prodeje firem i e-shopů, affiliate programů apod. Každý z našich partnerů za dobu svého působení již
          mnohokrát hledal spolupracovníky a nové obchodní partnery. Bohužel velmi často se tyto nabídky
          spolupráce nedostanou k těm správným lidem, kteří by je naplno využili, vydělávali na nich peníze a
          rozjeli své vlastní podnikání po internetu.</p>
        <p>Prohlédněte si naši aktuální nabídku a inspirujte se v
          sekci „Prodeje projektů“, kde naleznete mnoho pracovních příležitostí pro přivýdělek z domova.
          Prodeje firem a e-shopů s ověřenými dodavateli zboží za velkoobchodní ceny nebo formou dropshippingu
          či přeposílání objednávek mohou být to pravé pro nastartování vašeho podnikání na internetu. V sekce
          „Strategičtí partneři“ vám pomůžeme v nalezení toho pravého týmu pro tvorbu webových stránek, tvorbu
          loga či seo optimalizaci pro e-shopy.
        </p>\';
		$tplData[\'vystup\'][\'data\'][\'pata2\']=\'        <h4>Podnikejte on-line z pohodlí domova, rozjeďte vlastní výdělečný e-shop!</h4>
        <p>Při návštěvě našeho webu v sekci „Začněte podnikat“ zdarma vyplníte krátký formulář, ve kterém
          popíšete svou představu o spolupráci, zájmech i vlastních dovednostech. Na základě vyplněného
          formuláře Vás bude kontaktovat náš operátor a představí Vám nabídky jednotlivých partnerů.
          Očekávejte kompletní řešení zahrnující tvorbu webové stránky nebo internetového obchodu. Napojení na
          dodavatele zboží formou velkoobchodních cen, dropshippingu, přeposílání objednávek apod. Na celý
          proces může dohlédnout náš konzultant a pomoci vám se začátkem vašeho podnikání on-line, společně
          eliminujeme možná rizika a podpoříme maximální růst. K dispozici vám bude i tým složený z
          profesionálního grafika, zkušeného programátora, textaře, SEO konzultanta, fotografa apod. Nebojte
          se začít vydělávat peníze přes internet ihned,bez nutnosti předchozích zkušeností, kapitálu a
          firemního zázemí, kontaktujte nás ještě dnes!
        </p>\';
	}
	//	zajistit nastavení řazení prodeje projektů - spíš někde nahoře
	//	odesílání formulářů - spíš někde nahoře
//	konec dalších úprav/*
id in(6, 7, 8, 10)||category in( 11, 12, 13, 14) => 04.html
id==9 => 06-prilezitost-na-miru.html
*/

	//jfApp::x($tplData[\'vystup\'][\'data\']);die();
S pozdravem
Petr Gargulák