Hľadám programátora (najlepšie FO) za účelom dlhodobej spolupráce pri vývoji nového SW-u, ktorý by fungoval na báze server - klient.

Základné požiadavky:

1. Server (Linux, Microsoft alebočokoľvek iné):
• dostupný prostredníctvom IP adresy alebo doménového mena pre zadávateľov správ a užívateľov
• registrácia zadávateľov (fakturačné údaje, telefónne číslo a / alebo email)
• registrácia užívateľov (meno, priezvisko, telefónne číslo a / alebo e-mail, možnosť výberu zadávateľov a ich kategórií, možnosť zvoliť night time - kedy sa správy nedoručujú, výber spôsobu doručenia správ - SMS, e-mail, push notifikácia a pod.)
• každý zadávateľ správ má jedinečné prihlasovacie údaje (každý zadávateľ vidí len skupinu užívateľov, ktorí od konkrétneho zadávateľa správy odoberajú)
• pripojenie na GSM bránu
• pripojenie na SMTP bránu
• alternatíva odoslania správy do mobilnej aplikácie (push)
• viacjazyčná verzia
• rôzne možnosti zadávania správ (text, rozpoznávanie hlasu a následný automatický prevod na text, naskenovanie textu a jeho následný prepis - napr. Adobe Scan)
• viditeľná história v minulosti zadaných správ
• členenie správ do jednotlivých kategórií a informácia, ktorý užívateľ ktoré kategórie odoberá
• automatické vystavovanie faktúr (napr. vo formáte PDF) a ich distribúcia (elektronickou cestou) zadávateľom na mesačnej báze (1 zadávateľ = 1 služba z koša 5 alebo 6 rôznych služieb)
• automatické párovanie platieb (prepojenie s bankou)
• možnosť zvoliť dátum a čas, kedý má byť zadávateľova správa odoslaná užívateľom
• jednoduchosť, moderný a intuitívny vzhľad
• prepojenie s platobnou bránou (VISA)

2. Klient (aplikácie pre Android, iPhone, neskôr Smart Watch)
• bezplatná verzia (zobrazuje platenú reklamu tretích strán - napr. Google Ads) a platená verzia - možnosť ich stiahnutia z oficiálnych zdrojov
• login (totožný so serverom)
• možnosť kúpiť kredit (VISA)
• možnosť výberu zadávateľov správ

Hľadám dlhodobú spoluprácu a preferujem provízny systém. Hľadám programátora typu "all in one". Viac info osobne.