Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Poptávky vývoje a programování

Joomla PHP crop images

hourglass
Skončil
26.01.2018 v 22:40
biders
100% odezva
1 zájemce
Prodejce
A
com_speasyimagegallery_v1.2 - kopie.zipDobrý den,

hledám někoho kdo by mi pomohl s tím, že mám v galerii ořízlé obrázky, domnívám se, že problém bude v php....

Tady přikládám kus kodu...komponent view. Kdo by měl zájem mi pomoct, tomu pošlu celou komponentu, zde přikládám odkaz na zmíněnou galerii. Jako první cropne image v administraci.galerie...jsem si ještě všiml.

Galerie

Teď jsem navíc zjistil, že nefunguje ani načítání obrázků.

Kód:
<?php
/**
* @package com_speasyimagegallery
* @author JoomShaper http://www.joomshaper.com
* @copyright Copyright (c) 2010 - 2017 JoomShaper
* @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPLv2 or later
*/

// No direct access to this file
defined(\'_JEXEC\') or die(\'Restricted access\');

$doc = JFactory::getDocument();
$doc->addStylesheet( JURI::base(true) . \'/components/com_speasyimagegallery/assets/css/style-min.css\' );
$input = JFactory::getApplication()->input;

$col = \'speasyimagegallery-col-md-\' . $this->params->get(\'albums_column\', 4);
$col .= \' speasyimagegallery-col-sm-\' . $this->params->get(\'albums_column_sm\', 3);
$col .= \' speasyimagegallery-col-xs-\' . $this->params->get(\'albums_column_xs\', 2);
$gutter = $this->params->get(\'albums_gutter\', 20)/2;
$gutter_sm = $this->params->get(\'albums_gutter_sm\', 15)/2;
$gutter_xs = $this->params->get(\'albums_gutter_xs\', 10)/2;

// Stylesheet
if($gutter || $gutter_sm || $gutter_xs) {
 $css = \'\';
 if($gutter) {
  $css .= \'.speasyimagegallery-row {margin: -\' . $gutter . \'px;}\';
  $css .= \'.speasyimagegallery-row .speasyimagegallery-album {padding: \' . $gutter . \'px;}\';
 }

 if($gutter_sm) {
  $css .= \'@media only screen and (max-width : 992px) {\';
  $css .= \'.speasyimagegallery-row {margin: -\' . $gutter_sm . \'px;}\';
  $css .= \'.speasyimagegallery-row .speasyimagegallery-album {padding: \' . $gutter_sm . \'px;}\';
  $css .= \'}\';
 }

 if($gutter_xs) {
  $css .= \'@media only screen and (max-width : 768px) {\';
  $css .= \'.speasyimagegallery-row {margin: -\' . $gutter_xs . \'px;}\';
  $css .= \'.speasyimagegallery-row .speasyimagegallery-album {padding: \' . $gutter_xs . \'px;}\';
  $css .= \'}\';
 }

 $doc->addStyleDeclaration($css);
}
?>

<?php if ($this->params->get(\'show_page_heading\', 1)) : ?>
 <div class="page-header">
  <h1><?php echo $this->escape($this->params->get(\'page_heading\')); ?></h1>
 </div>
<?php endif; ?>

<?php
if(count($this->items)) {
 ?>
 <div class="speasyimagegallery-albums">
  <div class="speasyimagegallery-row clearfix">
   <?php foreach ($this->items as $key => $this->item) { ?>
    <?php
    $cover = \'thumb.\' . JFile::getExt(basename($this->item->image));
    $Itemid = ($input->get(\'Itemid\', 0, \'INT\'))? \'&Itemid=\' . $input->get(\'Itemid\', 0, \'INT\') : \'\';
    $link = \'index.php?option=com_speasyimagegallery&view=album&id=\' . $this->item->id . \':\' . $this->item->alias . $Itemid;
    ?>
    <div class="<?php echo $col; ?>">
     <div class="speasyimagegallery-album">
      <div>
       <a href="<?php echo JRoute::_($link); ?>">
        <img src="images/speasyimagegallery/albums/<?php echo $this->item->id; ?>/<?php echo $cover; ?>" alt="<?php echo $this->item->title; ?>">
        <div class="speasyimagegallery-album-info">
         <span class="speasyimagegallery-album-title"><?php echo $this->item->title; ?></span>
         <div class="speasyimagegallery-album-meta clearfix">
          <span class="speasyimagegallery-album-meta-count"><?php echo $this->item->count; ?> <?php echo ($this->item->count > 1) ? JText::_(\'COM_SPEASYIMAGEGALLERY_PHOTOS\') : JText::_(\'COM_SPEASYIMAGEGALLERY_PHOTO\'); ?></span>
         </div>
        </div>
       </a>
      </div>
     </div>
    </div>
   <?php } ?>
  </div>
 </div>
 <?php
} else {
 echo \'<div class="alert">\' . JText::_(\'COM_SPEASYIMAGEGALLERY_NO_ALBUMS\') . \'</div>\';
}