logo
Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Poptávky vývoje a programování

Programování VBA - Načtení dat pomocí metody POST

hourglass
Skončil
04.12.2017 v 16:48
biders
20% odezva
5 zájemců
Prodejce
A+
Dobrý den,

načítáme si data od dodavatele, který nám poskytuje data v XML.

Data si načítáme v programu MS ACCESS pomocí metody POST, a to přesně následovně:

======================
Dim HTTPreq As WinHttpRequest
Set HTTPreq = New WinHttpRequest
With HTTPreq
.Open "POST", Url, False \'or POST maybe
.SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" \'set required request headers
.Send "user=xxx&pass=yyy&request=priceList"

NacistFeedPOST = .ResponseText
End With
======================

Dle dodavatele, který data poskytuje jsou v kódování UTF-8, bohužel při načtení dat se nám ve VBA pomocí této metody zobrazují chybně české a diakritická znaky.

Máte s tím někdo prosím zkušenosti, může nám s tím někdo pomoci?

Děkuji
Lukáš Hašek