Soudy vloni přezkoumaly doměřenou DPH ve výši 3,3 mld. Kč a u 49 procent z této částky daly za pravdu podnikatelům. Celkově se soudy vloni přiklonily u DPH na stranu podnikatelů v 65 případech, ve kterých šlo o 1,63 mld. Kč. 153 žalob proti rozhodnutí finančních úřadů v celkové částce 1,51 mld. Kč soudy zamítly a v 18 případech v částce 202,6 milionu korun došlo k zastavení řízení.

k soudům přicházejí případy, kdy se finanční správa snažila získat chybějící daň i od těch subjektů, které daňový podvod nespáchaly a ani o něm nevěděly. Jde o aplikaci tzv. principu „věděl nebo vědět měl a mohl“. A v těchto případech nese důkazní břemeno správce daně, což je pro něj situace naprosto jiná, než když nese důkazní břemeno daňový subjekt. V tomto případě totiž nestačí návrhy a důkazní prostředky daňových subjektů setrvale odmítat, ale správce daně sám musí přijít s důkazem, který následně u soudu obstojí

Ani aktuální statistiky soudních sporů stávající praxi nijak nezmění, jelikož neexistuje přímá odpovědnost úředníků finanční správy za prohrané spory.
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/fina...li-podnikatele