06.10.2014 13:11
1
Ahoj, mám databázi emailů, jmen v csv. Neznáte nějaký software nebo službu, kde bych csv nahrál a automaticky se to převedlo na oslovení v 5 pádě? Chtěl bych v newsletterech oslovovat v 5 pádě. Děkuji
06.10.2014 13:19
2
Čau, placená služba automatického skloňování jmen a příjmení? Případně si napsat svou vlastní funkci. On by to neměl být problém mít databázi X jmen s tím, že pokud by se vyskytlo nějaké, ke kterému nemáš 5. pád, doplnil bys ho ručně.
06.10.2014 13:26
3
díky koukám ale že to nejde hromadne

Původně odeslal Bacon
Čau, placená služba automatického skloňování jmen a příjmení? Případně si napsat svou vlastní funkci. On by to neměl být problém mít databázi X jmen s tím, že pokud by se vyskytlo nějaké, ke kterému nemáš 5. pád, doplnil bys ho ručně.
06.10.2014 13:28
4
Má to API, pokud vím. Ale to až po zaplacení.
06.10.2014 13:38
5
Kdysi jsem na to psal funkci, ale nevím, jak spolehlivě funguje... Můžete vyzkoušet a dát vědět:

Kód:
function salutation($name) {

  $name = mb_ucfirst($name);

  //koncovky
  $end2 = mb_substr($name, -2, 2, 'utf-8');
  $end3 = mb_substr($name, -3, 3, 'utf-8');
  
  //kořeny
  $etymon2 = mb_substr($name, 0, -2, 'utf-8');
  $etymon3 = mb_substr($name, 0, -3, 'utf-8');

  //3 písmena
  $end31 = Array('něk', 'děk', 'ter', 'der', 'něv', 'cht', 'rel');
  $end35 = Array('ňku', 'ďku', 'tere', 'dře', 'něve', 'chte', 'rle');

  //2 písmena
  $end21 = Array('ác', 'ad', 'ae', 'ag', 'al', 'am', 'an', 'án', 'ar', 'as', 'áš', 'át', 'av', 'ba', 'ce', 'cu', 'da', 'ďa', 'do', 'dr', 'du', 'ea', 'ec', 'éd', 'ef', 'eg', 'ei', 'ej', 'ěj', 'ek', 'el', 'ém', 'en', 'eo', 'er', 'es', 'eš', 'et', 'ex', 'fa', 'ga', 'go', 'ha', 'ch', 'ia', 'id', 'ie', 'ik', 'il', 'im', 'ím', 'in', 'ín', 'io', 'ip', 'ír', 'is', 'iš', 'it', 'ix', 'ja', 'jz', 'ka', 'ke', 'ko', 'kt', 'la', 'ld', 'lf', 'li', 'ls', 'lu', 'ly', 'ma', 'mi', 'na', 'ňa', 'nc', 'nd', 'né', 'ni', 'no', 'ns', 'nt', 'od', 'oe', 'of', 'oj', 'on', 'ón', 'op', 'or', 'oř', 'os', 'oš', 'ož', 'pa', 'ra', 'rd', 'rt', 'ří', 'sa', 'sl', 'sy', 'ša', 'še', 'št', 'ta', 'te', 'to', 'tr', 'ty', 'ua', 'ub', 'uk', 'ur', 'us', 'uš', 'út', 'va', 'vo', 'ym', 'ým', 'ýn', 'za', 'zd', 'ťa', 'ča');
  $end25 = Array('áci', 'ade', 'aei', 'agu', 'ale', 'ame', 'ane', 'áne', 'are', 'asi', 'áši', 'áte', 'ave', 'bo', 'ce', 'cu', 'do', 'ďo', 'do', 'dře', 'du', 'eo', 'ci', 'éde', 'efe', 'egu', 'ei', 'eji', 'ěji', 'ku', 'eli', 'éme', 'ene', 'eo', 'ere', 'asi', 'eši', 'et', 'exi', 'fo', 'go', 'go', 'ho', 'chu', 'io', 'ide', 'ie', 'iku', 'ile', 'ime', 'íme', 'ine', 'íne', 'io', 'ipe', 'íre', 'isi', 'iši', 'íte', 'ixi', 'jo', 'jzi', 'ko', 'ke', 'ko', 'kte', 'lo', 'lde', 'lfe', 'li', 'lsi', 'lu', 'ly', 'mo', 'mi', 'no', 'ňo', 'nci', 'nde', 'né', 'ni', 'no', 'nsi', 'tnte', 'ode', 'oe', 'ofe', 'oji', 'one', 'óne', 'ope', 'ore', 'oři', 'osi', 'oši', 'oži', 'po', 'ro', 'rde', 'rte', 'ří', 'so', 'sle', 'sy', 'šo', 'še', 'šte', 'to', 'te', 'to', 'tře', 'ty', 'uo', 'ube', 'uku', 'ure', 'usi', 'uši', 'út', 'vo', 'vo', 'yme', 'ýme', 'ýne', 'zo', 'zde', 'ťo', 'čo');

  if (in_array($end3, $end31)) {
  
    $end = str_replace($end31, $end35, $end3);
    return $etymon3 . $end;
    
  } elseif (in_array($end2, $end21)) {
  
    $end = str_replace($end21, $end25, $end2);
    return $etymon2 . $end;
    
  } else {
  
    return $name;
    
  }
}
07.10.2014 01:11
6
Zdarma je k dispozici tohle http://blog.trixi.cz/2012/08/5-pady-...ne-ke-stazeni/
07.10.2014 14:49
7
děkuji , ale jak to sesynchronizovat s druhym csv kde mam jmena v prvnim pade? :)))
nevite nekdo?

Původně odeslal saas