Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Prodej webů

Prodej: pay per post - PlaCla.cz - roční zisk 1.000.000 Kč

placla.cz

hourglass
Skončil
08.01.2014 v 11:31
biders
Vyhrál N*****.
Prodejce
A
Prodám pay per post tržiště reklamních článků Placla.cz a BezahlteArtikel.de.

Placla sdružuje inzerenty a blogery, kteří píšou články na své blogy na objednávku inzerentů.


Placla vznikla v roce 2009. Od roku 2011 přibyla německá verze BezahlteArtikel.de. Měsíčně tržiště zprostředkují 800 – 1300 článků.

Webová aplikace PlaCla.cz/BezahlteArtikel.de má 4 uživatelská rozhraní – bloger, inzerent, obchodník (CRM),správce. Česká a německá verze na sobě fungují nezávisle.

Obchodní rozhraní funguje na interním affiliate programu. Obsahuje nahranou databázi kontaktů dle oborů a správu oslovovaných. Správcovské rozhraní obsahuje kompletní správu tržiště. Systém má v sobě i affiliate pro blogery a inzerenty.

Placla.cz – historie v číslech
2009 - zisk 14.405 Kč (obrat 72.785 Kč)
2010 – zisk 207.325 Kč (obrat 1.168.103 Kč)
2011 – zisk 865.466 Kč (obrat 3.341.354 Kč)
2012 – zisk 1.161.813 Kč (obrat 4.037.485 Kč)
2013 – zisk 1.058.983Kč (obrat 3.455.533 Kč) - stav ke dni 11.12.2013

Bezahlteartikel.de – historie v číslech
2012 – zisk 489 € (obrat 2.064 €)
2013 – zisk 400 € (obrat 437 €) - stav ke dni 11.12.2013


Předmětem prodeje je:
Tržiště Placla.cz a BezahalteArtikel.de tak jak stojí a funguje (doména, hosting, aplikace)
Ochranná slovní známka Placla
Kontakty na externí (CZ+ DE) obchodníky
2 x reklamní plachta
1 x reklamní rollup
Hlavičkové tiskoviny
Archiv grafických tiskovin
Twitter účty
Call scripty pro telemarketing

Kupující bude zaučen do správy a ovládání systému. Systém vyžaduje půl dne jednoho člověka, zvládne to i žena na mateřské. Pokud kupující bude chtít něco na systému upravit, nabízím se za hodinovou cenu 400 Kč + dph.

Předmětem prodeje nejsou bankovní a Paypal účty s provozním kapitálem (peníze na účtech uživatelů, aktuálně 780 tisíc Kč). Závazky tímto obchodem zafixovávám na 800 tisících. Pokud v době převzetí bude kredit nižší, rozdíl se přičte ke kupní ceně. Pokud bude vyšší rozdíl se odečte od kupní ceny.

Startovní cena je tedy na 100 tisících + závazky ve výši 800 tisíc. Počáteční cena této aukce 100 tisíc Kč je stanovena proto, aby společně se závazky byla startovní cena nižší než roční zisk. Nemá smysl, aby kupující platil 880 tisíc Kč a já mu zpátky 780 tisíc Kč. Myslím si, že startovní cena na úrovni návratnosti do jednoho roku je férová. Provozní kapitát je potřeba ve výši 200 000 Kč pro pokrytí výkyvů cash flow.

Co potřebuje kupující:
bankovní účet
Paypal účet
IČO – plátce DPH

K vydražené ceně bude přičteno Dph. Smlouva o prodeji bude podepsána u právníka (právní služby platí prodejce). Platba za aukci bude probíhat ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % bude před započetím převodu systému a druhá (50%) po dokončení převodu systému. Prodejce se zavazuje převést systém bez zbytečných odkladů do 1 kalendářního měsíce.

Zájemci mě můžou kontaktovat na telefonu +420 777 274 784 nebo emailu infanap@gmail.com nebo skype:jersywoo.

Přihazující nechť mě kontaktují do 3 pracovních dnů od příhozu pro ověření totožnosti, jinak bude příhoz zrušen.

Na prodej netlačím, pokud se nenajde zájemce o převzetí systému budu ho nadále provozovat jako doposud. Systém nabízím z důvodu provozní slepoty po 4 letech provozování a otupělosti Již nemám motivaci službu dále rozvíjet. Systém jede setrvačností sám a nepotřebuje zásahy.

Neváhejte a naskočte do rozjetého businessu. Přihoďte v aukci a začněte skutečně podnikat!

Doplnění:
- provize systému je 30%
- affiliate užírá cca 3%
- zisk plyne z provizí a z propadlých neaktivních účtů
- pokud se systém neprodá budu přístupný jednání o investici a podílnictví
- telefonní číslo lze převést na nového provozovatele
- sezónní propad je kolem ledna a srpna, trh se chová cyklicky
- pokud bude kupující z Liberecka, "přenechám na rozjezd" mladou paní, která se o Placlu stará. Většinu její práce jsem doprogramoval do systému. Paní je ve výpovědní lhůtě a odchází k poslednímu únoru.

---------- Přidáno 11.12.2013 20:46 ----------

Doplnění 2:
- provize affiliate pro blogery/inzerenty se váže přez affil kód
- provize pro obchodníky se páruje přez ičo uživatelů
- systém umí rozišovat, plátce dph (21%), neplátce dph, zahraničí (0% dph)
- nejvíce si blogeři říkají o výplatu na přelomu měsíců

---------- Přidáno 13.12.2013 14:42 ----------

Doplnění 3:
Ze závazku 800 000 Kč na účtech uživatelů, je na účtech inzerentů cca 570 000 Kč. Částka u inzerentů není očištěná o budoucí zisk (provizi 30%) cca 170 tisíc

---------- Přidáno 07.01.2014 21:20 ----------

Doplnění 4:

Každé přihození před koncem aukce prodlužuje aukci o 2 minuty.