Zajímavé video pojednávající o vzniku Comic Sans a jeho používání, stejně jako mnoho dalších zajímavostí ohledně názvosloví spojeného s typografií