Prodej eshopu s dámskou módou - Tochcesfashion.cz včetně skladových zásob v hodnotě 450.000 Kč
Zobrazují se odpovědi 1 až 4 z 4

Nejde mi automaticke doplnovani predpony www

 1. bohužel nějakým nedopatřením se mi stalo, že jestliže zadám adresu ve tvaru http://ilustracninazeveshopu.cz . tak mi nefunguje, jestliže ovšem zadám www.ilustracninazeveshopu.cz tak je vše ok. Nevíte co kde mám upravit (asi v htacess) aby to šlo i ve tvaru bez prefixu www?
  díky

 2. Co se právě děje na Webtrhu?
 3. Já osobně (pokud máte wordpress) používám tohle htaccess

  <IfModule mod_mime.c>
  AddType text/css .css
  AddType application/x-javascript .js
  AddType text/x-component .htc
  AddType text/html .html .htm
  AddType text/richtext .rtf .rtx
  AddType image/svg+xml .svg .svgz
  AddType text/plain .txt
  AddType text/xsd .xsd
  AddType text/xsl .xsl
  AddType text/xml .xml
  AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
  AddType video/avi .avi
  AddType image/bmp .bmp
  AddType application/java .class
  AddType video/divx .divx
  AddType application/msword .doc .docx
  AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
  AddType application/x-msdownload .exe
  AddType image/gif .gif
  AddType application/x-gzip .gz .gzip
  AddType image/x-icon .ico
  AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
  AddType application/vnd.ms-access .mdb
  AddType audio/midi .mid .midi
  AddType video/quicktime .mov .qt
  AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
  AddType video/mp4 .mp4 .m4v
  AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
  AddType application/vnd.ms-project .mpp
  AddType application/x-font-otf .otf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
  AddType audio/ogg .ogg
  AddType application/pdf .pdf
  AddType image/png .png
  AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
  AddType audio/x-realaudio .ra .ram
  AddType application/x-shockwave-flash .swf
  AddType application/x-tar .tar
  AddType image/tiff .tif .tiff
  AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
  AddType audio/wav .wav
  AddType audio/wma .wma
  AddType application/vnd.ms-write .wri
  AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
  AddType application/zip .zip
  </IfModule>
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType text/css A31536000
  ExpiresByType application/x-javascript A31536000
  ExpiresByType text/x-component A31536000
  ExpiresByType text/html A3600
  ExpiresByType text/richtext A3600
  ExpiresByType image/svg+xml A3600
  ExpiresByType text/plain A3600
  ExpiresByType text/xsd A3600
  ExpiresByType text/xsl A3600
  ExpiresByType text/xml A3600
  ExpiresByType video/asf A31536000
  ExpiresByType video/avi A31536000
  ExpiresByType image/bmp A31536000
  ExpiresByType application/java A31536000
  ExpiresByType video/divx A31536000
  ExpiresByType application/msword A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
  ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
  ExpiresByType image/gif A31536000
  ExpiresByType application/x-gzip A31536000
  ExpiresByType image/x-icon A31536000
  ExpiresByType image/jpeg A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
  ExpiresByType audio/midi A31536000
  ExpiresByType video/quicktime A31536000
  ExpiresByType audio/mpeg A31536000
  ExpiresByType video/mp4 A31536000
  ExpiresByType video/mpeg A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
  ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  ExpiresByType audio/ogg A31536000
  ExpiresByType application/pdf A31536000
  ExpiresByType image/png A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
  ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
  ExpiresByType image/svg+xml A31536000
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
  ExpiresByType application/x-tar A31536000
  ExpiresByType image/tiff A31536000
  ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
  ExpiresByType audio/wav A31536000
  ExpiresByType audio/wma A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
  ExpiresByType application/zip A31536000
  </IfModule>
  <IfModule mod_deflate.c>
  <IfModule mod_setenvif.c>
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <IfModule mod_headers.c>
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
  </IfModule>
  <IfModule mod_filter.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/x-component text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
  </IfModule>
  </IfModule>
  <FilesMatch "\.(css|js|htc|CSS|JS|HTC)$">
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.2.4"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML |HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.2.4"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|doc x|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|mid i|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb| odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pp tx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wm a|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX |AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|I CO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4 V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT |OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF| TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT| XLW|ZIP)$">
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.2.4"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  # END Wordpress Browser Cache
  # BEGIN Wordpress Page Cache core
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^(.*\/)?Wordpress_rewrite_test$ $1?Wordpress_rewrite_test=1 [L]
  RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
  RewriteRule .* - [E=Wordpress_ENC:_gzip]
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
  RewriteCond %{QUERY_STRING} =""
  RewriteCond %{HTTP_HOST} =hubtank.com
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\/wp-admin\/|\/xmlrpc.php|\/wp-(app|cron|login|register|mail)\.php|\/feed\/|wp-.*\.php|index\.php) [NC,OR]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (wp-comments-popup\.php|wp-links-opml\.php|wp-locations\.php) [NC]
  RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !(comment_author|wp-postpass|wordpress_\[a-f0-9\]\+|wordpress_logged_in) [NC]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(W3\ Total\ Cache/0\.9\.2\.4) [NC]
  RewriteCond "%{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/Wordpress/pgcache/%{REQUEST_URI}/_index%{ENV:Wordpress_UA}%{ENV:Wordpress_REF}%{ENV :Wordpress_SSL}.html%{ENV:Wordpress_ENC}" -f
  RewriteRule .* "/wp-content/Wordpress/pgcache/%{REQUEST_URI}/_index%{ENV:Wordpress_UA}%{ENV:Wordpress_REF}%{ENV :Wordpress_SSL}.html%{ENV:Wordpress_ENC}" [L]
  </IfModule>
  # END Wordpress Page Cache core
  # compress text, html, javascript, css, xml:
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  # Or, compress certain file types by extension:
  <files *.html>
  SetOutputFilter DEFLATE
  </files>
  # BEGIN WordPress
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  </IfModule>
  ErrorDocument 404 /index.php?error=404

 4. Kód:
  RewriteEngine on
  RewriteBase  /
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ilustracninazeveshopu.cz 
  RewriteRule (.*) http://www.ilustracninazeveshopu.cz/$1 [R=301,QSA,L]

 5. toto mi bohužel nefunguje

  ---------- Příspěvek doplněn 16.02.2013 v 20:11 ----------

  respektive to doplním, nyní jsem si všimnul že když kliknu odkaz bez www. tak to skonci na chybove strance, ale kdyz tu stranku refreshnu tak se jiz predpona www doplni a je to ok. ALe to pravděpodobně doplnuje prohlizec.

  ps. jedná se pouze o jeden web, u ostatnich webu na serveru je vse v poradku. Tudiz chyba bude opravdu pouze u tohoto webu

Hostujeme u Server powered by TELE3