24.06.2011 13:42
1
Prosím o krátkou radu.

Vytvořil jsem si custom post type s jménem "ctenarsky-denik".

Jenomže mi vůbec nechce wordpress 3.1 brát v potaz tyto šablony:
 • single-ctenarsky-denik.php
 • archive-ctenarsky-denik.php

místo toho mi to vždy vezme šablonu z archive.php a single.php.

Nevíte, kde je prosím problém? Děkuji
24.06.2011 15:41
2
Nepomohlo by zaregistrovat post type s názvem "ctenarsky_denik" - pomlčku nahradit podrtžítkem _ ?
24.06.2011 17:10
3
Bohužel ani když jej pojmenuji jen se slugem "ctenarskydenik", tak to nejde.

Kód:
register_post_type('Čtenářský deník', array(	'label' => 'Čtenářský deník','description' => '','public' => true,'show_ui' => true,'show_in_menu' => true,'capability_type' => 'post','hierarchical' => true,'rewrite' => array('slug' => 'ctenarskydenik'),'query_var' => true,'has_archive' => true,'supports' => array('title','editor','excerpt','trackbacks','custom-fields','comments','revisions','thumbnail','author','page-attributes',),'labels' => array (
 'name' => 'Čtenářský deník',
 'singular_name' => '',
 'menu_name' => 'Čtenářský deník',
 'add_new' => 'Add Čtenářský deník',
 'add_new_item' => 'Add New Čtenářský deník',
 'edit' => 'Edit',
 'edit_item' => 'Edit Čtenářský deník',
 'new_item' => 'New Čtenářský deník',
 'view' => 'View Čtenářský deník',
 'view_item' => 'View Čtenářský deník',
 'search_items' => 'Search Čtenářský deník',
 'not_found' => 'No Čtenářský deník Found',
 'not_found_in_trash' => 'No Čtenářský deník Found in Trash',
 'parent' => 'Parent Čtenářský deník',
),) );
25.06.2011 09:12
4
No chyba je v prvním parametru funkce register_post_type ... ten musí být bez mezer, háčků a čárek ... pak bude slug v názvu template fungovat

Kód:
register_post_type('ctenarsky_denik', array(  'label' => 'Čtenářský deník','description' => '','public' => true,'show_ui' => true,'show_in_menu' => true,'capability_type' => 'post','hierarchical' => true,'rewrite' => array('slug' => 'ctenarskydenik'),'query_var' => true,'has_archive' => true,'supports' => array('title','editor','excerpt','trackbacks','custom-fields','comments','revisions','thumbnail','author','page-attributes',),'labels' => array (
 'name' => 'Čtenářský deník',
 'singular_name' => '',
 'menu_name' => 'Čtenářský deník',
 'add_new' => 'Add Čtenářský deník',
 'add_new_item' => 'Add New Čtenářský deník',
 'edit' => 'Edit',
 'edit_item' => 'Edit Čtenářský deník',
 'new_item' => 'New Čtenářský deník',
 'view' => 'View Čtenářský deník',
 'view_item' => 'View Čtenářský deník',
 'search_items' => 'Search Čtenářský deník',
 'not_found' => 'No Čtenářský deník Found',
 'not_found_in_trash' => 'No Čtenářský deník Found in Trash',
 'parent' => 'Parent Čtenářský deník',
),)