PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SERVERU WEBTRH.CZ

I. Úvodní ustanovení

II. Definice

III. Práva a povinnosti provozovatele

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při vkládání obsahu na server a užívání služeb serveru, včetně klientských služeb, dodržovat následující pravidla:

V. Kredit a klientské služby

VI. Odpovědnost a sankce

VII. Licenční ujednání

VIII. Osobní údaje a další ujednání

IX. Závěrečná ustanovení

V Praze dne 23.8.2011.

Hostujeme u Server powered by TELE3