Hello uzivatel1,


ano toto pravidlo je platné - súčasne bez problémov je možné používať FIO založenú v CZ pre SK trh - postačí zmeniť na správny SK IBAN a používať CZ BIC - mám to nie oficiálne...