Ta formulace "správně by neměl o dph nic psát" je zavádějící.
Povinnosti co uvádět na faktuře upravuje Občanský zákoník, Zákon č. 89/2012 Sb. § 435 (autor zákona ovšem llidem pochopení neusnadnil,...