FIO normálne vie hromadné platby cez API - akurát je potrebné ich autorizovať (alebo ich mať autorizované - typicky výplaty)