Dobrý den, mám zkušenosti s implementací a provozem řešení, která nám ve firmě zprostředkovává třetí strana.
Můj úkol začínal právě zpracováním xml s vytěženými daty z faktur a jejich kontrolou a...