Pripájam sa k michalovi.
Je to fakt slabé, robil ste to sám? Na prvý pohľad je jasné, že ten kto to robil nevládne kódom, ale naopak, kód vládne ním.