php_admin_value lze nastavit pouze v konfiguračních souborech Apache, ne v .htaccess
Hodnotu php_admin_value nelze změnit v .htaccess ani pomocí ini_set(), je daná natvrdo.

Detaily viz...