naľavo od php máš "alins" .. zapni to a prepni režim do "rack"... malo by to ísť