minimálne napíš do Černých ovcí, tam sa poštou už párkrát zaoberali.