To mi príde ako nejaký translator. Tie slová sa nepoužívajú ani česky, ani slovensky, čo má v príspevkoch. Alebo už zabudol svoju reč v Londýne :)