koicz

Pokud byl PDF z grafického programu vyexportován jako upravitelný, pak ano, jde to.