Zajímavé. Můžete ještě podrobněji přiblížit věkové rozložení? Tj. podíly v dalších věkových skupinách?