No nemá na to právo. Poslal bych předžalobní výzvu a pokud by nereagovala nechal bych to být vzhledem k částce a poučil se vždy při převzetí bytu a odevzdání dělat předávací protokol kde se...