Na jednodňový kurz to nemá zmysel.
Kúpte si nejaký video kurz.