K pozornosti doporučuji rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 4192/2008 a sp. zn. 23 Cdo 508/2009. Ačkoliv jde o rozhodnutí ještě za účinnosti obchodního zákoníku, podle odborné...