a

To ma nekolik rovin :
Obecne:
1) it sluzeb nebo zbozi ? Pokud sluzeb tak naklady budou minimalni
2) kde se vidite do budoucna tak za 5 let - spise v autodoprave nebo it ? Kolik by jste...