Jedna kladna zkusenost fakt nic neznamena. Ja mam znam zase dost zapornych :)