"10 % z Odměny (částky uhrazené Partnerem Dodavateli a poplatku za provedení Úhrady)"

Měli by tam být vysvětlivky takovýchto zhůvěřilostí. Myslím, že dnes není doba na to, snažit se poplatky...