Jestli chces rozesilat newslettery, tak pocitej s omezenim. A tedy budes muset si bud zaplatit sluzbu nebo poridit vlastni VPS.