Absence přidané hodnoty, nízká produktivita práce atd.