Vytvořte si kopii databáze
Na kopii proveďte všechny úpravy, odstraňte a přidejte potřebné sloupce
Volitelně: Upravenou kopii exportujte a importujte na nový stroj

A máte to.
Dělat úpravy...